Autorom článku je ruský študent FMK, ktorého meno redakcia pozná, ale rozhodla sa ho pre obavy z ruského režimu nezverejniť.