Už onedlho na našom webe publikujme ďalšie číslo Atteliéru. Jeho hlavnou témou je cyklodoprava. Pripravili sme si preto pre vás krátky kvíz o slovenských pravidlách dopravy pre cyklistov. Zvládnete spávne odpovedať na 10 otázok?

1. Aké množstvo alkoholu v krvi je povolené pre cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce a po cestičke pre cyklistov?  

a) Do 1,0 promile.

b) Do 0,5 promile.

c) Do 0,7 promile.

2. Nosenie ochrannej prilby je pre cyklistu nad 15 rokov:

a) povinné všade.

b) povinné len mimo obce.

c) dobrovoľné.

3. Biela odrazka vpredu a červená odrazka vzadu sú povinnou výbavou bicykla. Môžu však byť nahradené:

a) odrazovými plochami na oblečení.

b) svietiacou pokrývkou hlavy.

c) odrazkami oranžovej farby na prednom, zadnom alebo obidvoch kolesách.

4. Na bicykli sa jazdí:

a) pri pravom okraji cesty.

b) pri ľavom okraji cesty.

c) popri stredovej čiare na ceste.

5. Pri odbočovaní dáva cyklista znamenie do odbočovacieho smeru:

a) smerovkou.

b) nohou.

c) rukou.

6. Na bicykli sa nesmie jazdiť po:

a) ceste určenej pre autá.

b) chodníku (okrem detí do 10 rokov) a priechode pre chodcov.

c) poľnej ceste určenej pre traktory.

7. Počas jazdy na bicykli sa smie viesť zviera, ak:

a) je jeho výška väčšia ako 30 cm.

b) je schopné sa pohybovať rýchlosťou aspoň 10 km/h.

c) ho vedie iná osoba než cyklista.

8. Na jednomiestnom bicykli je povolená jazda dvom osobám iba, ak:

a) sú tieto osoby manželmi viac ako 10 rokov.

b) osoba staršia ako 15 rokov vezie osobu mladšiu ako 10 rokov na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy.

c) ide o dve dospelé osoby, pričom jedna je ťažko zdravotne postihnutá.

9. Pri jazde na bicykli je zakázané držať sa iného vozidla. Je toto tvrdenie pravdivé?

a) Áno.

b) Nie.

c) Áno, ak rýchlosť držaného vozidla presahuje 20 km/h.

10. Deti do 10 rokov môžu jazdiť na bicykli po ceste (s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny):

a) bez dozoru pri dostatočnej viditeľnosti cez deň.

b) iba s dozorom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na dieťa riadne dozerala.

c) iba s dozorom osoby staršej ako 18 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na dieťa riadne dozerala.

bicykel
Zdroj: unsplash.com / Deniz

Podarilo sa vám urobiť test ľavou zadnou?  Skontrolujte si vaše odpovede, tie správne sú: 1. b, 2. c, 3. a, 4. a, 5. c, 6. b, 7. c, 8. b, 9. a, 10. b. Ak ste mali v niektorej chybu, veríme, že sa z nej poučíte a budete si pamätať už len tú správnu odpoveď.