Zvýšený nábor študentov medicíny by znamenal aj zníženie kritérií na ich prijatie. Chceme, aby nás ošetrovali lekári, ktorým absolvovanie štúdia umožnili nižšie nároky?

Autor je podpredseda Spolu medikov SZU, člen akademického senátu SZU a kontaktný koordinátor pre Ministerstvo zdravotníctva SR v Slovenskej asociácii študentov medicíny.

Igor Matovič prišiel 25. októbra s návrhom na zvýšenie počtu študentov medicíny. Čo ho k tomu viedlo? Sedliacky rozum. 

Názory odborníkov z oblasti zdravotníctva sa však s Matovičovým sedliackym rozumom nestotožňujú. Navýšenie počtu medikov na fakultách je veľmi zjednodušené a neefektívne riešenie komplexného problému. Slovenská asociácia študentov medicíny k tomuto návrhu vydala vlastné stanovisko, ktoré podporila aj Slovenská lekárska komora.

Považujem za paradoxné, že v čase, kedy dôsledkom inflácie a energetickej krízy majú univerzity problém zabezpečiť bežný chod výučby, prichádzajú návrhy na výrazné zvýšenie počtu študentov. 

Napriek tomu, že v spoločnosti sa často diskutuje o nedostatku lekárov, absolventov medicíny máme dosť. Len si po skončení školy nevedia nájsť prácu, pretože na Slovensku nemáme dostatok miest a pozícií, kde by sa uplatnili.

Návrh ministra financií bol medzi medikmi vysoko kritizovaný. Zdroj: facebook.com/Igor Matovič

Dôvodom je nedostatočné financovanie nemocníc. Lekári bez atestácie musia pracovať pod dohľadom atestovaných lekárov niekoľko rokov, kým získajú dostatočné skúsenosti a prax, aby mohli pracovať samostatne.

Lekárske fakulty nie sú továrne na lekárov, a teda nemožno radikálne zvýšiť ich produkciu umelým navyšovaním. Študenti potrebujú vybavené učebne, dostatok materiálov a študentské internáty, ktoré majú v súčasnosti už plné kapacity. Náročná je aj realizácia klinickej praxe, pri ktorej lekári nemajú možnosť sa študentom venovať individuálne, lebo sú vyťažení.

Medikov máme dosť, len sa po škole nevedia uplatniť.

Zvyšovanie počtu študentov by viedlo k výrazne nižším hraniciam na ich prijatie, a tým pádom aj k znižovaniu nárokov na samotných študentov – budúcich lekárov. Chceme, aby nás v budúcnosti ošetrovali lekári, ktorým absolvovanie štúdia umožnili znížené kritériá.

Podobné experimenty tu už boli

Treba poznamenať, že podobné experimenty s navyšovaním medikov presadila už vláda za čias bývalého premiéra Petra Pellegriniho. Ročník, v ktorom bolo prijatých výrazne viac uchádzačov, sa počas štúdia stále stretáva so špecifickými výzvami, ktoré vyplývajú z prekročenia bežných kapacít – nedostatok učební, nedostatok vyučujúcich a menej priestoru na individuálny prístup, ktorý je v praxi kľúčový.

V priebehu posledných dní médiami rezonovali hromadné výpovede lekárov. Bohužiaľ, z potrebnej diskusie sa stala politická téma a požiadavky lekárov na zvýšenie ich platov sa stali terčmi útokov. Je frustrujúce, že tieto vyjadrenia prichádzajú po ťažkom období covidu, kedy sa povolanie lekára prejavilo ako jedno z najdôležitejších pre chod spoločnosti.

Našťastie, po odchode Igora Matoviča z rokovaní ohľadom zvýšenia platov, sa vláda s lekármi dohodla. Na poslednú chvíľu tak ku kolapsu zdravotníctva neprišlo.

Radoslav Heriban

Autor je podpredseda spolku medikov a člen akademického senátu Slovenskej zdravotníckej univerzity a kontaktný koordinátor pre Ministerstvo zdravotníctva SR v Slovenskej asociácii študentov medicíny.