Mladí ľudia sú konfrontovaní očakávaniami, ktoré nie sú schopní naplniť. Zo strany spoločnosti, rodiny a priateľov pociťujú nátlak. Snažia sa byť pracovití a zodpovední, napriek tomu zlyhávajú. Ilúzia byť dokonalý je pre nich utrpením, zároveň ju stále túžia dosiahnuť. Sú nároky na nich príliš vysoké?

Súčasní mladí ľudia sú pod vysokým tlakom. Bojujú s obavami, že vo svojom živote nedosiahnu ciele, ktoré si zaumienili, a zároveň nesplnia očakávania, ktoré sú na nich kladené spoločnosťou. Zväzujú ich predstavy, ktoré si nevytvárajú len oni sami, ale aj ich okolie. Zároveň sú permanentne vystavení stresu. Ten sa násobí ich povinnosťami. Množstvo mladých súčasne popri vysokej škole i pracuje, preto sa nátlak stáva bežnou súčasťou ich života. Nesnažia sa byť dobrí len vo výsledkoch v škole, snažia sa i finančne privyrobiť, čo môže byť dosť skľučujúce a náročne. Na svoje plecia si kladú veľa a zároveň strácajú životné istoty.

Nejde o iracionálny boj, ktorý by zvádzali len vo svojom vnútri, aj keď tam začína jeho zárodok. Doslova majú potrebu splniť očakávania, ktoré sú na nich kladené, a potom sa im javia veľké, takmer neprekonateľné. Majú strach zo zlyhania a nenaplnenia tej správnej predstavy o nich samých navonok. V prípade, že zlyhajú, prepadajú negatívnym obavám. Bojujú s tým, čo si pomyslia rodičia a ako na to zareagujú priatelia, pokiaľ sa rozhodnú inak, ako sa od nich očakávalo.

Ide o dôsledok súčasnej doby?

Generácia súčasných mladých, teda Generácia Z, je označovaná množstvom nálepiek. Sebecká, lenivá, impulzívna, narcistická a závislá na technológiách. Spájajú ju s množstvom zlých vlastností, čo z nej vytvára až nepochopenú generáciu. Ide o dôsledok úplne odlišnej doby, v ktorej títo ľudia vyrastali – v zmysle technológií výrazne zasahujúcich do ich života. Líši sa od obdobia, ktoré bolo typické pre ich rodičov a starých rodičov. Napriek tejto odlišnosti majú stále čiastočne rovnakú potrebu v hodnotách. Potrebujú cítiť stabilitu. Tá sa im vždy nedostáva, a preto sa poľahky strácajú. 

nároky-na-mladých-ľudí
Nároky zo strany spoločnosti vedú pri niektorých jednotlivcoch k uzatvoreniu sa pred svetom. Zdroj: Pexels

Akí sú v skutočnosti mladí ľudia?

Byť obyčajný sa stalo synonymom pre nebyť dosť dobrý. Súčasní mladí ľudia sú sužovaní touto myšlienkou a majú strach z toho, že nebudú docenení. Akoby dobré vzdelanie, častokrát i práca popri vysokej škole, rôzne koníčky neboli dostatok. Majú pocit, že ak v živote nebudú dostatočne úspešní, tak zároveň nebudú úplne docenení. Vytvárajú si rôzne plány, sú cieľavedomí a chcú stále viac. V súčasnej, našťastie slobodnej spoločnosti je práve potreba sebaprezentovania veľmi dôležitá. 

Chcú byť pánmi svojho života, no nechcú sklamať rodičov

Najmä počas vysokoškolského obdobia zvažuje mladý človek rôzne životné rozhodnutia. Má strach, že spraví chybu tam, kde sa to od neho neočakáva. Stáva sa preňho podstatné dosahovať dobré výsledky a zároveň byť v očiach ostatných aspoň priemerný. Stretáva sa s dilemou, ako sa zachovať, ako sa ďalej rozhodnúť a kam smerovať svoj život. Najčastejšie má obavy z toho, že si vyberie nesprávne. Dôkladne zvažuje, pokiaľ sa chce rozhodnúť pre inú školu, akú mu vybrali rodičia. Trápia ho predstavy o vytvorení si života, ktorý nebude podľa šablóny a v istých bodoch sa vymkne ich štandardu. Dôsledkom toho sa dostáva do častej disharmónie psychického a fyzického zdravia. Následne toto správanie môže viesť k pocitom vyhorenia, nedostatočnosti a depresiám. Rodičia ešte aj v dospelosti dávajú svojim deťom náročné otázky, napr. kedy sa konečne odsťahujú či oženia/vydajú. Horšie to je, keď im nepriamo prikazujú založiť si vlastnú rodinu, pretože sa chcú tešiť z vnúčat, alebo nájsť si stabilnú prácu.

Pozor na zdravie

Psychické problémy sa v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami u súčasných mladých líšia, sú štatisticky oveľa vyššie. Trápia ich stavy úzkosti a dokonca nespavosť, ktorá je dôsledkom ďalšieho množstva chorôb. Často pracujúci študenti by najradšej predĺžili deň aspoň na 30 hodín, aby nemuseli svoje povinnosti len prekladať zo dňa na deň a chodiť spať nad ránom. Naozaj sa snažia skĺbiť nemožné, no má to svoju daň. Životný štýl sa mení z prospešného na nezdravý, len preto, že telu nedajú vydýchnuť.

Potom majú pocit, že nároky na nich sú príliš vysoké. Sú konfrontovaní očakávaniami, pričom si myslia, že ich nie sú schopní naplniť, hoci to nemusí byť pravda. Z pohľadu psychológov tieto nároky na mladých ľudí vyššie nie sú. Zároveň však musíme prihliadať na prežívanie jedincov, ktorí skutočne tieto pocity prežívajú. 

Môže za to rýchla doba?

Príčinou množstva psychických problémov, teda aj pocitu vysokých nárokov, môže byť práve súčasná doba, ktorá je príznačná práve tým, že hodnoty a postoje sú veľmi premenlivé. Prevláda neustála túžba po chvíľkovom dosiahnutí cieľov, pričom radosť sa vytráca. Ďalším dôvodom je i to, že mladý človek akoby nemal presne a striktne vymedzené hranice odkiaľ – kam až môže zájsť. Veci a pravidlá sú relatívne – to, čo sa môže zdať správne nám, sa iným tak nemusí vidieť. Ide o veľkú neistotu a mladí ľudia sa dôsledkom toho strácajú v smere, ktorým majú ísť. Veľmi náročne hľadajú vlastnú cestu a častokrát len tápajú v tom, čo je správne.

nároky-na-mladých-ľudí
Pocity nedostatočnosti a nesplnenia nárokov vedú k zvýšeným psychickým problémom. Zdroj: Pexels

Ak je mladý človek plný neistoty a zrazu sa od neho očakáva konkrétne správanie, môže byť veľmi zaskočený a zároveň to môže pociťovať ako nátlak. Ide o dôsledok doby, ktorá je rýchla a mladého človeka vedie k neustálemu prehodnocovaniu okolnosti. Nejde o nemožné situácie, ale pokiaľ sa s neúspechom a nenaplnením určitých očakávaní stretol už niekoľkokrát, môže byť veľmi sklamaný až znechutený. Dôsledkom toho môže byť generalizovanie a paušalizovanie, že nároky na všetkých mladých ľudí sú neúnosné.

Na emočné prežívanie majú okrem rodiny a výchovy výrazný vplyv aj vzťahy, ktoré sa stávajú chladnejšími. Navonok sme si blízki, ale pri ozajstných problémoch sa vzďaľujeme a strata osobného kontaktu nám môže veľmi ublížiť. Jednoducho, neradi sa s niekym rozprávame o svojom bôli. Napriek týmto okolnostiam sú súčasní mladí ľudia schopní väčších výkonov ako sami častokrát odhadujú. V mnohých prípadoch podceňujú svoje sily a v skutočnosti ich prekvapí výsledok. V konečnom dôsledku nechcú robiť chyby, napriek tomu sa im musia naučiť čeliť, aby dokázali nájsť vlastný životný smer.