Naša krajina je kultúrne aj naturálne veľmi rôznorodá a bohatá. Máme štyri ročné obdobia, ktoré pestro menia vzhľad našej krajiny počas roka a predovšetkým máme vodu. Podľa environmentalistu Michala Kravčíka však tento ideál nemusí trvať dlho.

Naše Slovensko za posledné roky výrazne zmenilo tvár. Lesy ubúdajú, zimy sú kratšie a letá čoraz teplejšie. Z  mnohotvárnej krajiny sa stáva miesto s prudkými dažďami a dlhodobými suchami. Tento problém si okrem expertov v poslednom čase začali všímať aj ľudia. Lesné požiare nebývajú len v lete, ale už aj začiatkom roka. Tak isto začínajú byť neznesiteľné aj letné mesiace v mestách. 

Prečo naša krajina zmenila svoj obraz tak radikálne v posledných rokoch a čo to znamená pre nás? Environmentalista a vodný inžinier Michal Kravčík v podcaste vysvetlí, čo znamená zachytávať vodu v krajine, aký má vplyv nie len na prírodu, zdravie človeka, ale aj ekonomiku.