Milan sa v bežnú nedeľu cestou do krčmy zastavil aj v kostole. Káže sa tu čosi o kríze rodiny. Reč je o nejakých teplých, tí sa vraj tradičnej rodiny boja ako čert kríža a predstavujú démona. Bojí sa, ak to ozaj myslia vážne, lebo tú svoju má nadovšetko rád, hoc ho už dávno opustili. Našlo sa riešenie – petícia za zachovanie tradičnej rodiny. Hneď ju aj podpísal, veď ju podpísali všetci. Aj Jolana s jej tradičnou rodinou. Argumenty boli jasne za, akoby mohol mať niekto iný názor? Teplého človeka síce v živote nevidel, u nich na dedine takí nežijú, ale určite to budú čudní ľudia, keď chcú ohroziť všetky rodiny na svete. S chlapmi v krčme pozeral, koľko ľudí sa zapojilo. Slušné číslo. Nedopozerali však, čo bude ďalej. Po korheľa Joža došla tradičná žena a spitého ho brala domov, vraj nemajú čo deti doma jesť pre jeho lásku k tekutému. Keby najprv takíto ľudia riešili svoje problémy a až potom tie cudzie, „tradičné“ rodiny by isto neboli v ohrození. No vždy je jednoduchšie hľadať problémy všade inde ako u seba.