Doba sa mení, to je fakt. Všetko a všetci sú uponáhľaní, na nič podstatné neostáva čas. Ľudstvo napreduje v každej možnej oblasti. Až na jednu, ktorá v posledných rokoch, podľa môjho skromného názoru, zaznamenáva prudký úpadok. Nazvime ju Oblasť medziľudských vzťahov. Čo sem možno zaradiť? Hádam len základné sekcie, medzi ktoré s určitosťou patria Sekcia slušného správania, Sekcia disciplíny, Sekcia rešpektu a tolerancie a v neposlednom rade Sekcia ochoty, úprimnosti a milého úsmevu. Všetko to, čo nám v priebehu nášho detstva a dospievania bolo vštepované našimi rodičmi. Starým ľuďom uvoľni miesto v autobuse. Pozdrav, poďakuj, buď zdvorilý. Rešpektuj a toleruj. Maj úctu k starším. Neskáč do reči. Staraj sa o svoje veci, buď zodpovedný. K druhým ľuďom buď vždy láskavý a milý. Jeden by si povedal, že načo je toľko príkazov a pravidiel dobrých. Ja sama som si myslela, že sa nedožijem dňa, keď skončia ,,povely” od mojich rodičov. Dnes som im za ne vďačná. Toto sú totiž pravidlá, ktoré mi riadia každý jeden deň. Naučili ma sebadisciplíne, rozvážnosti, ochote a úcte. Vlastnostiam, ktoré dnešnej mladej generácii žiaľ chýbajú. Dnes už totiž viac záleží na značkových veciach, in technike, počte followerov na instagrame, obľúbenosti. A vtedy idú jednoduché veci proste bokom.

 


Autor: Simona Mičová