Mladí ľudia plní obáv z toho, že nenaplnia očakávania spoločnosti a nenájdu ten správny smer v živote. Na druhej strane veľkí individualisti, ktorí si idú za svoji cieľmi. Akí sú mladí dospelí narodení medzi rokmi 1997 – 2006 a čo ich najviac trápi?

Pre Generáciu Z byť priemerným znamená nebyť dosť dobrý. S krízou mladého veku najčastejšie bojujú pred ukončením vysokoškolského štúdia alebo tesne po ňom. Často ich sužujú otázky týkajúce sa smerovania života a to, či sú ich rozhodnutia správne. Stratili istoty. Duševné zdravie Generácie Z je výrazne horšie, ako je to u predchádzajúcich generácii. Stojí za týmto problémom i dištancia v reálnom živote a naopak blízkosť sociálnych sietí?

Sú spoločnosťou kladené vyššie nároky na mladých ľudí,vyššie nároky na mladých ľudí, ako to bolo v prípade predchádzajúcich generácií? Je Generácia Z nepochopená? Prečo ju sužujú časté psychické problémy? Na tieto otázky nám v podcaste odpovie psychologička  z UCM, Slávka Démuthová.