Každý z nás dá za pravdu, že vysokoškolské roky sú o príležitostiach a získavaní skúsenosti z nich. Počuli ste už o WorkSpace Europe?

Zahraničné pracovné stáže sú ideálnou príležitosťou, ako získať nové vedomosti a rozšíriť si schopnosti po osobnostnej i kariérnej stránke. WorkSpace Europe zapojil do programu i našu školu a ponúka študentom jedinečnú príležitosť.

Erasmus+ sa stal lákavou príležitosťou pre mnohých z nás, ktorí chcú spoznávať krajiny a vyťažiť zo svojich študentských rokov to najlepšie. Málokto ale tuší, že program WorkSpace Europe rovnako ponúka študentom jedinečnú príležitosť, a to pracovať v zahraničí.

Dĺžka stáže závisí na vlastnom výbere a možnostiach, zvyčajne dva až štyri mesiace. V danom rozmedzí študenti dostanú finančný grant, ktorý sa odvíja od životnej úrovne v danej krajine. Do programu sú zapojené členské krajiny Európskej únie a krajiny ako Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko či Turecko. Medzi najviac obľúbené krajiny patrí Česko, Španielsko a Portugalsko.

Stáž cez WorkSpace Europe je relevantná pracovnému pomeru na plný úväzok a prostredie si vyberajú uchádzači. Ide o získanie skúseností priamo z praxe a práca súvisí aj so študijným odborom. Pracovať môžete v rôznych firmách, podnikoch, vzdelávacích strediskách, ktoré patria pod verejné i súkromné vlastníctvo.

https://www.instagram.com/p/B4xJ7-Xn1Ln/

Alžbeta Jacková absolvovala letnú stáž cez WorkSpace Europe ako končiaca študentka bakalárskeho štúdia masmediálnej komunikácie. Rozhodla sa pre Českú republiku, konkrétne Prahu, kde strávila deväť týždňov. O tejto organizácii sa dozvedela náhodou, no túto skúsenosť by určite odporučila študentom. Ako sa pozerá na program s odstupom času?

Ako sa prihlásiť na stáž?

Je nutné zúčastniť sa výberového konania, ktoré sa realizuje formou prihlášky. Všetky informácie nájdeš na webovej stránke organizácie.

Kto stojí za WorkSpace Europe?

Občianske združenie WorkSpace Europe je zložené z tímu mladých ľudí. Ich cieľom je pomôcť študentom získať pracovnú skúsenosť, aby sa následne mohli uplatniť na pracovnom trhu vo svojom študijnom odbore. Program je veľmi prospešný pre vysokoškolákov v získavaní jedinečnej príležitosti.

Kto sa môže prihlásiť na stáž?

Stáž je určená pre študentov od prvého ročníka bakalárskeho štúdia, ideálne však pre končiacich bakalárov a magistrov.

Čím sa odlišuje bežná prax popri škole od stáže v tejto organizácii?

Grantom, ktorý účastník dostáva na živobytie. Možnosťou štúdia v zahraničí i počas semestra. Pomoc organizácie, vďaka ktorej na nič nezabudnete.

Ako si nájsť stáž cez WorkSpace Europe?

Tento krok je na samotnom uchádzačovi, avšak veľkou oporou mu bude organizácia, ktorá ochotne pomáha s výberom. Dôležité je mať kvalitný životopis, ktorý zaujme firmy. Ďalej postupuje, ako pri bežnom hľadaní práce, pri ktorom mu pomáha organizácia.

„Myšlienka ísť na stáž vznikla v mojej hlave sčasti náhodou a sčasti aj preto, že ma unavoval už dávno preskúmaný stereotyp bežných dní.“

Ako je to s financiami?

Výška grantu sa odvíja od životnej úrovne krajiny, pre ktorú sa študent rozhodne. 90 % grantu získava študent po príchode na stáž, zvyšných 10 % mu bude vyplatených po ukončení stáže. V prípade získania príspevkov od spoločnosti, v ktorej bude stážovať, je možné získať finančné benefity na jedlo a cestovanie. Taktiež je tu možnosť platového ohodnotenia.

Ako by si charakterizovala stáž, ktorú si absolvovala vďaka organizácii WorkSpace Europe?

Bola to úžasná skúsenosť a hlavne skvelý bod do životopisu. Myšlienka ísť na stáž vznikla v mojej hlave sčasti náhodou a sčasti aj preto, že ma unavoval už dávno preskúmaný stereotyp bežných dní.

https://www.instagram.com/p/B5XqoR6nq_b/

Išlo o tvoju prvú pracovnú skúsenosť?

Išlo o moju prvú stáž, no nie o moju prvú pracovnú skúsenosť. So stážou som bola veľmi spokojná a myslím, že potešenie nebolo len na mojej strane, keďže si ma vo firme nechali ako externého zamestnanca.

Hľadanie stáže je záležitosťou, ktorá pripadá na plecia študenta. Ako si postupovala?

Postupovala som nasledovne: poslala som maily do spoločností, o práci ktorých som už počula, následne do tých, ktoré mi odporučilo samotné WorkSpace Europe. Práve vďaka ich nadobudnutým kontaktom sa mi podarilo nájsť miesto, o ktoré som mala záujem. Pracovala som na marketingovom oddelení jedného cashbackového portálu.

„Nijaké obavy som nepociťovala. Ľudia z WorkSpace sú veľmi flexibilní a trpezliví.“

Pociťovala si obavy pri procese vybavovania stáže?

Nijaké obavy som nepociťovala. Ľudia z WorkSpace sú veľmi flexibilní a trpezliví. S každým vypĺňaním formulára mi pomáhali veľmi ochotne a na maily odpovedali takou rýchlosťou, akoby ani nemali sociálny život. Najväčšia byrokratická záťaž je na ich pleciach.

Kde si absolvovala stáž?

Pôvodne som mala záujem o stáž na Malte. K tomuto výberu ma motivovalo hlavne tamojšie počasie a charakter krajiny. Samozrejme, prihliadala som aj na to, že na Malte je úradným jazykom angličtina. Nakoniec som však prehodnotila svoje ekonomické a emocionálne možnosti a zostala som bližšie k domovu. Mojou cieľovou destináciou sa stala Praha.

Aký je tvoj najsilnejší zážitok zo stáže?

Je veľmi náročné celé leto zhrnúť len do jedného zážitku. Samozrejme, že stáž nie je len o práci, ale aj o spoznávaní krajiny a nových ľudí. A práve noví ľudia boli veľmi osviežujúcou súčasťou môjho pobytu.

Vnímaš, že stáž obohatila tvoje schopnosti?

Určite. Vo firme sa mi veľmi venovali a všetko, čo som nevedela zo školy, ma veľmi ochotne doučili. Pracovné skúsenosti z tohto prostredia hodnotím veľmi prínosne.

https://www.instagram.com/p/B7lVHqTnbU9/

Naplnili sa tvoje prvotné očakávania?

Hoci mi to trvalo dlhé roky, naučila som sa nemať očakávania. Zistila som, že keď človek nič od situácií nečaká, nemôže sa sklamať. S takýmto postojom som prišla aj do Prahy. Konečný výsledok ale hodnotím viac než kladne.

Zvládala si to po finančnej stránke s ubytovaním a s bežným životom?

Priznám sa, že nepatrím k ľuďom, ktorí si dokážu do pokladničky odkladať väčšinu peňazí. Finančné prostriedky boli dostačujúce pre ubytovanie a život v Prahe. Neviem si však predstaviť, že by som s rovnakým rozpočtom fungovala napríklad v spomínanej Malte alebo v Nórsku.

Spomínaš si na svoj prvý pracovný deň?

Samozrejme. Priznám sa, že najnáročnejšie pre mňa bolo naučiť sa mená svojich kolegov. Dlho som nevedela pochopiť, prečo Jozefa nazývajú Pepa a prečo je Ján Honzom. Keď sa odbúrali všetky nielen komunikačné bariéry, tak bolo všetko v poriadku. K mojej vysokej spokojnosti prispel aj kvalitný kávovar priamo v kancelárii. (smiech)

„Vo firme sa mi veľmi venovali a všetko, čo som nevedela zo školy, ma veľmi ochotne doučili. “

Prax by mala podľa oficiálnych informácií prebiehať v reálnom prostredí a zahŕňať prácu na plný úväzok, je to tak?

V mojom prípade to tak bolo. Pracovala som každý pracovný deň osem hodín. Keďže som všetku prácu vykonávala na počítači, občas sa stalo, že mi nadriadení povolili home office.

Aká bola náplň tvojej práce?

Väčšina mojej práce tvorila kreatíva na marketingu. Podieľala som sa na tvorbe marketingového plánu, v ktorom sme vytvárali reklamné kampane. Okrem toho som spravovala sociálne siete tohto cashbackového portálu. Nemôžem zabudnúť ani na preklady z češtiny do slovenčiny, ktoré boli skôr hrou ako tvrdou prácou.

Bola to tvoja prvá skúsenosť s prácou na plný úväzok?

Nepovedala by som. Už niekoľko rokov pracujem ako sprievodkyňa na hrade a táto práca si tiež vyžaduje veľa času a energie, rovnako ako práca na plný úväzok.

https://www.instagram.com/p/Bxj-QAVCUmg/

Na čo by študenti pri vybavovaní stáže určite nemali zabudnúť?

O všetkom potrebnom je záujemca informovaný mailom alebo telefonicky priamo od WorkSpace. Na nič sa teda nedá zabudnúť.

Absolvovala by si program znovu v tej istej organizácií?

Samozrejme. Ako som už spomínala, s WorkSpace Europe mám len pozitívne skúsenosti. Tejto organizácii vďačím za naozaj pestré a náučné leto.

Odporučila by si študentom vyskúšať si zahraničnú pracovnú stáž?

Myslím, že predchádzajúce odpovede predznamenávajú moju odpoveď – prirodzene áno. Mnoho zo študentov o tejto možnosti nevie, ja som sa o WorkSpace Europe dozvedela náhodou. Vďaka nim môže vycestovať naozaj každý, netreba sa báť. Môžete spoznať zaujímavú krajinu, nových ľudí, tiež si doplníte svoje CV alebo si aspoň môžete užívať dobrú kávu v kancelárii. Ja vidím len samé pozitíva.

Autorka: Dominika Ježová