Erasmus je študijný program, ktorý je populárny najmä medzi mladými ľuďmi. Vďaka nemu majú študenti možnosť získať prax zo svojho oboru aj za hranicami domoviny. My sme sa ich opýtali, čo sa im na erasme najviac páčilo a či by ho odporučili aj ostatným. 

Na začiatok sme sa vybraných respondentov opýtali, v čom vidia najvýraznejší rozdiel medzi štúdiom na Slovensku a v zahraničí. 

Študentka Lenka odpovedala priamočiaro: „Vnímam to tak, že zahraničné školy ponúkajú väčšie možnosti študentom, viac sa im venujú do hĺbky a nie iba povrchne, tak ako u nás.“ Lenka v Španielsku navštevovala školu Universitat Politècnica de València, no žila v kampuse v meste Alcoy.

Najvýraznejším rozdielom bolo, že domáci študenti mali školu spoplatnenú. Malo to na nich obrovský vplyv, pretože to niečo stálo a nikto tam nebol len „zo srandy“, “ odpovedal študent Ľudovít, ktorý študoval na univerzite UCLM Castilla la Mancha v španielskom meste Albacete.

V Portugalsku kladú väčší dôraz na schopnosť práce s textom a vyhľadávanie, než len na suché memorovanie textu,“ jasne povedal Sebastián, ktorý študoval na Universidade de Lisboa.

doma, erasmus, prax, štúdium, slovensko, študenti
Zdroj: Facebook – Sebastián Jaroš (vpravo)

Nasledujúcou otázkou sme chceli zistiť, čím sa odlišuje spôsob výučby na Slovensku a v zahraničí. Množstvo odpovedí malo podobný charakter.

V Dánsku výučba prebiehala hlavne prakticky. Minimum memorovania informácií, ktoré si študent už ďalší týždeň nepamätá. Väčšina prednášok bola formou praktického vysvetlenia a po nej prebiehala otvorená diskusia medzi študentmi a pedagógom,“ povedal Tomáš, ktorý diplomoval v Dánsku na Aarhus Universitet.

Simona, ktorá bola na MCI Management Center of Innsbruck tvrdí: „Na spôsobe výučby ma zaujalo hlavne to, že každý predmet vyučovali ľudia z odborov, ktorých skúsenosti, zážitky, ale aj prešľapy z praxe nesmierne oživili celý predmet.

doma, erasmus, prax, štúdium, slovensko, študenti
Zdroj: Facebook – Simona Ježíková

Mal som možnonsť stretnúť sa s reálnym svetom prostredníctvom spolupráce firiem a školy. Jednou z našich úloh bolo ísť do takejto firmy aj pracovať. Toto na Slovensku nehrozí,“ odpovedal Ľudovít zo Širokého.

doma, erasmus, prax, štúdium, slovensko, študenti
Zdroj: Instagram – Ľudovít Krivda – ludovitkrivda

Na záver sme študentom položili otázku, čo ich na zahraničnej škole najviac zaujalo a či by niečo z toho chceli zaviesť aj u nás na Slovensku.

Na univerzite sa mi páčil systém anonymného hodnotenia predmetov aj vyučujúcich,“ odpovedala Simona, ktorá pochádza z Trenčína. „Prikladala sa tomu oveľa väčšia váha, aj samotné predmety sa otvárali hlavne na základe hodnotení študentov.“

Určite kompletná zmena školského systému a koniec memorovania informácií,“ povedal Tomáš z Trnavy. „Viac úloh v tíme, praktických alebo laboratórnych seminárok, otvorená diskusia na každej hodine.“

Lenka, študujúca na Technickej univerzite odpovedala: „Mohli sme si reálne vyskúšať alebo nasilmulovať situácie, o ktorých sme sa učili, alebo sme projekty realizovali v skutočnej problematike, ktorá sa rieši vo svete.“

Opýtaní študenti si uvedomujú, že zmena vo výučbe na slovenských školách je vítaná, ba priam nevyhnutná. Tvrdia, že zahraničné školy im ponúkajú ďaleko viac možností na realizáciu sa v danom odbore ako tie slovenské. Študenti volajú po zmene, no či sa výučba na vysokých školách a univerzitách zmení je zatiaľ otázne.