Poplatky súvisiace so štúdiom na slovenských univerzitách sú spojené len s malými finančnými čiastkami pri zápise. Na našej univerzite sa školné pohybuje v sume okolo 30 eur. Vysokoškolský život však niečo stojí.