Zvýšený nábor študentov medicíny by znamenal aj zníženie kritérií na ich prijatie. Chceme, aby nás ošetrovali lekári, ktorým absolvovanie štúdia umožnili nižšie nároky?