Corpus-Christi-College-New-Court

Technologické výdobytky sme posunuli na takú úroveň, v ktorej je možné vzdelávať sa prakticky hocikde a hocikedy formou čoraz populárnejšieho online štúdia. Prednostne je „šité na mieru“ študentom, ktorí to majú ďaleko do školy a denné dochádzanie im z časovej náročnosti nevyhovuje alebo nestíhajú skĺbiť školu s prácou. Takisto si však nájde využitie pri štúdiu zo zahraničia a vy si tak môžete spraviť titul napríklad na Oxforde bez toho, aby ste vytiahli päty z domu.

(Ne)skrytý potenciál

Na to, akú veľkú odozvu majú online univerzity v zahraničí, sa o nich na Slovensku nepočuje tak často. V USA si pritom v akademickom roku vyberie aspoň jeden online predmet 25 percent študentov a toto číslo vraj stále rastie. Kúzlo online vzdelávania začína spoznávať čoraz viac ľudí, ktorí si uvedomujú jeho plusy – najmä časovú flexibilitu, väčšiu mieru samostatnosti, prístup k najmodernejším poznatkom, ale aj k špičkovým vyučujúcim. Zadarmo to, samozrejme, nie je, ale poplatky za štúdium z domova stále vyjdú na menej ako poplatky spojené so životom v Spojených štátoch. Škola, ktorá sa rozhodne poskytovať túto verziu štúdia, musí mať dôkladne prepracovaný portál, na ktorom sa môžu študenti virtuálne stretávať s vyučujúcimi. Pomocou prístupového hesla, ktoré študent získa po zaplatení poplatkov, môže vstúpiť do virtuálnej „učebne“, kde čerpá všetky informácie potrebné na štúdium a môže komunikovať so svojimi spolužiakmi z celého sveta.

Čo by som mal vedieť o online štúdiu?

„Študent namiesto denného navštevovania školy podľa stanoveného rozvrhu vstupuje cez portál do študijného prostredia na základe vygenerovaného prístupu. V rámci portálu dostáva inštrukcie od vyučujúceho, stiahne si sylabus k predmetu, kde je napísané čo a kedy si treba naštudovať, čo a akým spôsobom sa bude hodnotiť,“ uviedol Branislav Zlocha, riaditeľ pre marketing a rozvoj na City University of Seattle. Po prihlásení máte hneď viacero možností, buď si prednášku pozriete online, čo však môže byť pri niekoľkohodinových časových posunoch náročné alebo neskôr v archíve, kam sa každá prednáška ukladá. Ak vám bude výklad nezrozumiteľný, jednoducho si video posuniete na začiatok a počúvate odznova.

„Online štúdium si vyžaduje aj iný typ vyučujúceho, ktorý popri schopnostiach ovládať digitálne technológie bude schopný tento digitálny obsah tvoriť. “

Výučba teda funguje podobne ako na kamenných univerzitách. Študent je povinný vypracovávať zadané úlohy v určitom časovom rozmedzí, píše eseje, robí testy, čo si vyžaduje rovnakú mieru zodpovednosti k štúdiu ako v štandardnej dennej forme. Online štúdium si pochopiteľne vyžaduje aj iný typ vyučujúceho, ktorý popri schopnostiach ovládať digitálne technológie bude schopný tento digitálny obsah tvoriť a taktiež viesť plnohodnotnú online interaktívnu komunikáciu so študentmi. Ak ste stále nerozhodní, možno u vás zaváži ďalší fakt: paleta predmetov, ktoré sa dnes dajú študovať. Je naozaj rôznorodá, od biológie, pedagogiky, ekonómie, biznisu, až po matematiku, informatiku či dokonca film alebo hudbu. Vo svete majú slušnú reputáciu rôzne vzdelávacie projekty. Ide napríklad o Courseru, s ktorou kooperuje takmer dvadsiatka amerických a európskych univerzít a ktorá eviduje 1,5 milióna študentov, ďalej nezávislá Udacity so 112 tisíc študentmi a najnovší edX, ktorý zastrešuje aj Harvard.

Riaditeľ City University of Seattle Branislav Zlocha. Ako vraví: „Vysoká škola manažmentu priniesla na Slovensko prostredníctvom City University of Seattle možnosti uceleného online štúdia vedúceho k dosiahnutiu akademických titulov“.
Riaditeľ City University of Seattle Branislav Zlocha. Ako vraví: „Vysoká škola manažmentu priniesla na Slovensko prostredníctvom City University of Seattle možnosti uceleného online štúdia vedúceho k dosiahnutiu akademických titulov“.

Na Slovensku ponúka kvalitu a ucelené štúdium vedúce k dosiahnutiu akademického titulu Vysoká škola manažmentu s pobočkou City University of Seattle. Na internete nájdete úctyhodné množstvo online kurzov v anglickom aj slovenskom jazyku, ale ako uvádza Zlocha: „Tak, ako existujú skvelé a menej kvalitné kamenné univerzity, tak existujú skvelé a nekvalitné online programy. Čo sa týka kvality online štúdia, treba rozlišovať, kto a s akými technológiami, metódami, študijnými zdrojmi a s akým personálnym zázemím ho ponúka.“

Online diplom – má u nás nejakú váhu?

Branislav Zlocha tvrdí, že rozhodne: „Na našej univerzite máme naštudovanú účinnosť online vzdelávania a prieskumy potvrdzujú, že sa kvalitou vyrovná dennému štúdiu,“ vysvetľuje. „Študenti, ktorí si zvolili túto formu vzdelávania, bývajú dokonca viac motivovaní. Nie sú nútení prichádzať na určité miesto v určitom čase, takže ich štúdium kladie väčší dôraz na sebadisciplínu. Dokonca sa často stáva, že online študenti sú lepšie pripravení na skúšky ako ich kolegovia z obyčajného denného štúdia.“ Univerzity sa vraj ešte nestretli s prípadmi, kedy by boli online tituly nejakým spôsobom zdiskretizované či odmietané, avšak každý zamestnávateľ stanovuje presné podmienky, akú kvalifikáciu má uchádzač mať.

„Tak, ako existujú skvelé a menej kvalitné kamenné univerzity, tak existujú skvelé a nekvalitné online programy.“

Na skúškach neodpíšete

Bohužiaľ. Možno pre niekoho negatívna správa, ale dokonca aj skúšky cez počítač majú prísne podmienky. Niektoré univerzity to majú zariadené tak, že sám študent je povinný nájsť si vo svojom okolí proktora certifikovaného danou školou a skúšku spraviť v jeho prítomnosti, iné od študenta vyžadujú osobnú prítomnosť, pri ostatných testujete priamo cez počítač, forma závisí od konkrétnej školy a kurzu. Pedagógovia sa stále snažia nájsť nové spôsoby, ktoré by skúšky online posunuli na vyššiu úroveň. Osvedčenými metódami sú napríklad testy, na ktorých vyplnenie máte len obmedzený čas, presne vyrátaný tak, aby ste si nemali kedy pomáhať učebnicami alebo ťahákmi. Vhodné sú aj takzvané open book zadania – pri ich vypracovaní máte povolené použiť akékoľvek zdroje, lebo dôraz sa nekladie na naučené informácie, ale na analytické a kreatívne myslenie. A Branislav Zlocha dodáva, že technika ide stále dopredu: „Dnes už existujú 360-stupňové kamery a rôzne biometrické zariadenia, ktoré dokážu napríklad overiť totožnosť študenta cez odtlačok prsta.“ Bude sa u nás online štúdium časom tešiť väčšej pozornosti, alebo ostaneme verní tradičným formám?

Autor: Romana Haluščíková