Viac ako 190 krajín sa zapája do aktivít na zdôraznenie tejto myšlienky, výnimkou nie je ani Slovensko.

Už od roku 1970 sa každoročne oslavuje Deň Zeme 22. apríla. Za jeho zakladateľa sa považuje mierový a ekologický aktivista John McConnell, ktorý ako prvý začal volať po jeho vzniku, avšak iniciátorom vyhlásenia tohto dňa za oficiálny sviatok bol americký senátor z Wisconsinu Gaylord Nelson.

Po prvý raz sa konal v San Franciscu. O rok neskôr začala tento deň sláviť Organizácia Spojených národov, postupne sa k nej pridal aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal medzinárodným Dňom Zeme. 

Jeho vznik bol reakciou na poškodzovanie životného prostredia. Spočiatku bol akousi pripomienkou, že je dôležité dbať na prírodné bohatstvo a obmedziť jeho znečisťovanie. V súčasnosti čoraz hlasnejšie apeluje na požiadavku riešenia klimatickej krízy.

Témou pre 51. ročník je obnova planéty, ktorá sa zameriava na prírodné procesy, objavovanie ekologických technológií a inovatívne myslenie, ktoré môže pomôcť obnoviť svetové ekosystémy. Na oficiálnej stránke Dňa Zeme dnes prebiehajú rôzne workshopy, diskusie a prednášky s poprednými klimatológmi a vedcami.

Deň Zeme
Trnava spolu so základnou školou na Vančurovej ulici vyzýva pripojiť sa k Eko-Challenge. Zdroj: trnava.sk

Trnava chce zvýšiť environmentálnu gramotnosť

Trnava pri príležitosti Dňa Zeme vytvorila interaktívne výzvy, ktorými chce podporiť vzdelávanie v oblasti životného prostredia. „Environmentálna gramotnosť má budovať ekologický spotrebiteľský trh, a  zároveň má umožniť spolupracovať jednotlivcom i vládam na spôsoboch riešenia obnovy našej planéty,“ uvádza mesto na svojej stránke.

Môžete sa zapojiť napríklad do fotografickej súťaže alebo vyskúšať test ekologickej inteligencie. Zdravé mesto Trnava pripravilo v spolupráci so žiakmi základnej školy Eko-challange, ktorý tému ekológie sprostredkuje najmä deťom a dospievajúcim, no zapojiť sa do neho môže ktokoľvek.  

Ak sa chcete niečo nové dozvedieť z oblasti ekológie či otestovať svoje poznatky môžete sa tiež zapojiť do celoslovenského EkoKvízu, ktorý pripravilo občianske združenie Edukácia@Internet. Počas celého mesiaca od 22. apríla 2021 do 21. mája 2021 budete mať možnosť naučiť sa zábavnou formou veľa poznatkov a zároveň hrať o zaujímavé ceny.

Aby ekologických noviniek nebolo málo, na konci marca sa Bolt po pozitívnom ohlase z hlavného mesta rozhodol, že elektrické kolobežky dodá aj do Trnavy. K dispozícii je ich vyše sto a dostupné sú na päťdesiatich miestach v rámci celej Trnavy. Viac sa o nich dočítate v tomto článku.