Stredisko, ktoré nahradí Správu kultúrnych a športových zariadení (SKaŠZ), by malo priniesť rozvoj mestskej kultúry. Mesto zriadi i novú príspevkovú organizáciu Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko.

Trnava za posledné roky zaznamenala výrazný rozvoj v oblasti kultúrnych zdrojov, kultúrnej ponuky a rozvoja kultúrnych iniciatív. No i napriek tomu nemá mesto vlastné kultúrne inštitúcie.

MsKS v Trnave už existovalo

Mesto svoje stredisko už malo, no z politických dôvodov ho krátko po novembri 1989 zrušili. I keď malo svoju dlhodobú tradíciu a organizovalo široké spektrum kultúrnych podujatí, viacerí pracovníci kultúry sa zhodli, že to bola chyba. Po rokoch sa však odbor kultúry odčlenil a stal sa súčasťou Správy kultúrnych a športových zariadení (SKaŠZ) mesta Trnava.

Mestské kultúrne stredisko je mestská eventová a komunikačná agentúra pracujúca na základe verejnoprospešných princípov ukotvených v stratégii rozvoja kultúry. Zároveň ide o organizáciu vykonávajúcu kreatívny, produkčný, technický, komunikačný a poradenský servis v oblasti kultúry pre tri entity:

  • svojho zriaďovateľa, Mestský úrad Trnava;
  • občanov mesta a ich združenia;
  • komerčné subjekty.

Kultúru bude zabezpečovať nová organizácia

Kultúru by po novom mala zastrešovať nová príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko. Mali by pod ňu spadať nie len kultúrne, ale i všetky spoločenské a umelecké podujatia.  

Ako príspevková organizácia bude napojená na rozpočet mesta Trnava. Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko bude môcť po získaní živnostenského oprávnenia aj podnikať. Cieľom MsKS v Trnave je väčšia podpora kultúry. Nebola by tak na vedľajšej koľaji a a zefektívnili by sa činnosti jednotlivých oblastí.

Takisto bude aj správcom majetku, ktorý sa na tieto služby využíva. Patrí tu napríklad: mestské kino Hviezda, amfiteáter, kultúrne domy na Kopánke a v miestnej časti Modranka, ale aj mestská veža a mestské opevnenie so stavbami. Tiež amfiteáter v rekreačnej zóne v Kamennom mlyne, kostnica pri bazilike a objekt bývalého Centra voľného času – Kalokagatia.

I keď už SKaŠZ nebude mať na starosti kultúru, nekončí. Je v procese zmeny charakteru činnosti od roku 2020. „SKaŠZ nezaniká, iba sa transformuje. Organizácia naberá nové funkcie, bude sa zaoberať údržbou zelene, verejných priestranstiev, chodníkov, komunikácií, ďalej správou športovísk, detských ihrísk, cintorínskymi službami a bikesharingom,“ hovorí organizácia Zaži v Trnave.

MsKS v Trnave by malo začať fungovať od 1. mája tohto roku.