Charita prerába zariadenie pre núdznych na väčšie, komplexnejšie a dôstojnejšie. Nové prostredie ich má motivovať k zmene života.

V Trnave sa začala obnova Centra pomoci človeku, jediného miestneho zariadenia pre ľudí bez domova, vďaka čomu vznikne lepšie prostredie pre ich život. Rekonštrukciu zastrešuje Trnavská arcidiecézna charita (TACH).

Práce na novom domove pre núdznych by mali trvať dva roky. Stavebná firma z Prešova premení pôvodný komplex šiestich budov na moderné nízkoprahové centrum, ktoré bude spĺňať najvyššie európske štandardy. Podľa tých potrebuje organizácia pre prácu s klientmi vždy vyčlenený, dostatočne veľký priestor.

Vďaka projektu, zvýšením kapacity zariadenia, zlepšia ľuďom bez domova prístup k službám denného centra. Efektívnejšie by malo byť aj sociálne začlenenie týchto osôb, keďže sa zvýši kvalita poskytovaných služieb, konkrétne poradenstva, zabezpečenia ich základných životných potrieb, a stúpne ich motivácia k zaradeniu sa do spoločnosti.

Charita získala na obnovu z eurofondov takmer 1 milión 200-tisíc eur, zvyšné financovanie bude v jej réžii. „Už dnes sa nám ukazuje, že náklady budú podstatne vyššie, pretože niektoré dôležité práce sme nemohli zahrnúť do projektu. Musíme tak hľadať podporu a zdroje na dofinancovanie celej obnovy, aby sme ju úspešne zrealizovali do konca,“ skonštatoval riaditeľ TACH Miroslav Dzurech.

Budovy centra už zmenu potrebovali

Objekty sú súčasťou areálu národnej kultúrnej pamiatky Špitála a Kostola sv. Heleny na okraji historického jadra mesta. K výstavbe projektu sa preto vyjadroval aj Krajský pamiatkový úrad v Trnave. Väčšia časť objektov bude odstránená, ďalšie posúdi počas výstavby statik a rozhodne, či sú vhodné na rekonštrukciu, alebo je nutné ich takisto odstrániť,“ povedal Dzurech.

V minulosti sa niektorí ľudia na poskytovanie služieb pre bezdomovcov v centre mesta sťažovali. Prestavba priestorov by mala tento problém do určitej miery vyriešiť.

centrum pre ľudí bez domova
Financie na obnovu zariadenia získali z Integrovaného regionálneho operačného programu. Zdroj: Katarína Hrbková

Budovy sa doteraz nachádzali v havarijnom stave, centrum pre bezdomovcov už nespĺňalo základný hygienický štandard ochrany zdravia pre zamestnancov či klientov. Nové prostredie bude pre nich príjemnejšie a dôstojnejšie.

Aby však zachovali činnosť zariadenia aj počas stavebných prác, vedenie mesta ponúklo charite na prevádzku objekt v inej časti Trnavy. „Nízkoprahové denné centrum, ktoré sme prevádzkovali v našej budove na Hlavnej 33 je momentálne v dočasných priestoroch, ktoré nám poskytlo mesto na Saleziánskej ulici. Klienti dostávajú rovnakú starostlivosť ako predtým v starých priestoroch,“ uviedla hovorkyňa charity Darina Kukuľová Kvetanová.

Stredisko bude najmodernejšie na Slovensku

Centrum, v ktorom Charita poskytuje ľuďom bez domova najdôležitejšie sociálne služby, bude podľa jej hovorkyne po rekonštrukcii väčšie, modernejšie a komplexnejšie.

V novom objekte, najmodernejšom v krajine, vznikne spoločenská miestnosť pre prípravu a výdaj stravy, priestor pre individuálne poradenstvo, miesta pre skupinové aktivity, či tri strediská osobnej hygieny pre ženy, mužov a imobilných ľudí. Vlastné zázemie získajú i pracovníci charity.

„Tešíme sa, že naši zamestnanci budú mať motivujúcejšie prostredie a celkovo bude mať služba väčšiu kvalitu,“ povedala Kukuľová Kvetanová. Miesto bude oveľa príjemnejšie a úctyhodnejšie aj pre klienta. Bývalé priestory boli pre fungovanie a poskytovanie akýchkoľvek služieb komplikovanejšie.

V zrekonštruovanom objekte vznikne aj miesto na prácu s ľuďmi, kde môžu prejaviť kreativitu a tvoriť. Uskutočňovať budú i rôzne terapie, ktoré majú pomôcť pri zlepšení ich života. „Všetko bude nové a pekné, čiže klient dostane väčší podnet na zmenu,“ dodala. Ako podotkla Charita, pôjde o miesto, vďaka ktorému si ľudia jasnejšie uvedomia, či sa opäť vrátia na ulicu.

Zariadenie je značne využité už teraz

Zariadenie funguje na báze nízkoprahovosti, čo znamená, že jeho služby dokáže ľahko využiť každý záujemca. Človek, ktorý žiada o pomoc, sa nepotrebuje preukázať dokladmi, zamestnanci nevyžadujú žiadne odporúčania, posudky a ani potvrdenia.

Pri príchode ľudí nezisťujú požitie návykovej látky a všetky služby poskytujú bezplatne. Jedinou podmienkou charity je rešpektovanie vnútorných pravidiel strediska. Centrum pomoci človeku v Trnave môžu pritom navštíviť každý pracovný deň.

Charita v Trnave uviedla, že eviduje približne 300 ľudí bez domova. Počas jedného dňa využije centrum okolo 50 núdznych. Aby však klienti dostali od zamestnancov kompletnú starostlivosť, v centre ich môže byť maximálne 17. TACH nám tiež potvrdila, že centrum ľudia využívajú dostatočne.

centrum pre ľudí bez domova
Centrum môže podľa charity prilákať i nových klientov. Zdroj: arsa.sk

„Bezdomovectvo zo dňa na deň neodstránime, môžeme sa však snažiť, aby títo ľudia nevzbudzovali verejné pohoršenie, neboli hladní a zažívali motivujúce prostredie. Vtedy, ak im je nablízku Charita s jej službami, majú šancu zmeniť svoj život,“ okomentoval jej riaditeľ Dzurech.

Vďaka projektu obnovy vytvoria v nízkoprahovom dennom centre celkovú kapacitu 300 miest. Spolu bude zrenovovaných a vytvorených takmer 820 metrov štvorcových podlahovej plochy budovy. Navyše, klesne aj ročná spotreba primárnej energie v objete a dôjde k odhadovanému ročnému zníženiu emisií skleníkových plynov.

Pandémia centrum neovplyvnila

Charita v Trnave poskytuje svoje služby pre ľudí bez domova, v Centre pomoci človeku, od roku 2012. Prácu v zariadení a jeho fungovanie neobmedzila ani pandémia. „Počas najväčšieho lockdownu to bolo skôr individuálne poradenstvo, výdaj stravy bol okienkový, ale nestalo sa, že by bola služba pre pandémiu prerušená, uviedla hovorkyňa TACH.

Nezmenil sa ani počet zamestnancov centra, pre charitu pracujú dlhodobo a núdznym poskytovali služby naplno aj počas zhoršenej epidemiologickej situácie. Hoci pandémia zapríčinila problémy viacerým ľuďom na Slovensku, pričom mnohí prišli aj o prácu, počet ľudí na ulici v Trnave nestúpol.

„Nemáme žiadnu štatistiku, ktorá by hovorila o zmene počtu ľudí bez domova počas pandémie. Avšak zaznamenali sme zhoršenú komunikáciu s úradmi. Napríklad keď ich všetky zatvorili,“ popísala nám hovorkyňa. Pri vybavovaní dávok a kontakte s úradmi im pomáhali, niektorí ich klienti totiž nemajú ani mobil.

Vtedy, ak je im nablízku Charita s jej službami, majú šancu zmeniť svoj život.

Podľa slov Kukuľovej Kvetanovej bolo problémom i zatvorenie obchodov, kde si zvykli núdzni kupovať oblečenie z druhej ruky. Poskytli im teda sociálny šatník v centre. „Naša služba bola pre nich počas pandémie vzácna. Mohli sa nechať aj otestovať alebo získať informácie,“ pokračovala.

Jedlo získajú za dukát

Ľuďom bez domova pomáha Charita aj ďalším projektom. Ide o Hlinený dukát, symbolické platidlo z hliny. Jeho cena je 1 euro, verejnosť si ho môže zakúpiť v predajných automatoch a na určených miestach. Prvý automat sa nachádza pri vstupe do mestského úradu. Druhý sa rozhodli umiestniť do obchodného domu Tesco na Veternej ulici, stojí medzi obchodmi Decathlon a Gate.

Platidlom môžu následne obdarovať človeka na ulici. Na určitých miestach si dukát vymení za teplé jedlo alebo trvanlivé potraviny. Zároveň sa dostane do kontaktu so sociálnym pracovníkom a ten mu krok po kroku pomáha s návratom k slušnému životu.

centrum pre ľudí bez domova
V dočasnom centre poskytujú núdznym aj šatník vrátane obuvi. Zdroj: TACH

Projekt predstavili prvýkrát pred Vianocami v roku 2017, ako pomoc a motiváciu pre ľudí na okraji spoločnosti. Je alternatívou pre žobrajúcich, ktorí často peniaze vymieňajú za alkohol či drogy. Symbolické platidlo vyrábajú dobrovoľníci charity.

Po pozitívnej skúsenosti z Trnavy sa rozhodla TACH priniesť projekt aj do Hlohovca, Piešťan a Nového Mesta nad Váhom, avšak jeho zavedenie oddialila pandémia. Všetko potrebné už zatiaľ pripravili. Najnovšie sa do myšlienky zapája aj Diecézna charita Žilina, ktorá platidlo prinesie nielen do Žiliny, ale aj Martina a Čadce. Mestá vyberajú podľa toho, kde ľudia pomoc naozaj potrebujú.

„Toto naše symbolické platidlo má význam najmä vtedy, keď je naň naviazaná ďalšia, komplexná služba pre ľudí bez domova. V charitných zariadeniach máme okrem vhodných podmienok aj odborných pracovníkov, ktorí sú pripravení podporiť ľudí bez domova na ceste za životnou zmenou,“ uviedol Dzurech. Práve dukát môže byť podnetom, vďaka akému na dvere Charity zaklopú.

Centrum pre bezdomovcov a ulica sú miesta, na akých sa môže ocitnúť každý z nás, čo si mnohí uvedomujú. Aj preto sa stal projekt takým úspešným. Je dôkazom, že spoločnosti nie sú ľudia bez domova ľahostajní a majú záujem im pomôcť.

Pomáhajú aj zbierky

Ľudia často prispievajú aj do malých lokálnych zbierok. Okrem nich robí Charita veľkú, tradičnú zbierku počas novembra na predajniach Tesca.

Všetko bude nové a pekné, čiže klient dostane väčší podnet na zmenu.

Pravidelne realizujú napríklad zbierku ponožiek, kde môžu ľudia doniesť i čistú a opratú spodnú bielizeň. Veľkou pomocou sú veci, ktoré človek bez domova v danom ročnom období nutne potrebuje, nie iba oblečenie, ktoré chcú ľudia vyradiť zo šatníka. Všetko môžu priniesť na charitu, po zavolaní a dohodnutí sa.

Študenti zas môžu usporiadať potravinovú zbierku alebo zhromažďovať hygienické potreby. V súčasnej dobe hľadá Charita i mladých ľudí, dobrovoľníkov, na pomoc pri spomínanej zbierke v Tescu, ktorá sa začína na konci novembra na viac ako desiatich predajniach v Trnave a jej okolí. Osloviť môžu koordinátorku dobrovoľníckeho centra Kristínu Ryšavú. Všetky kontakty sú na webe charity.