Namiesto podpory od štátu sa ohrození ľudia nielenže nemajú ako chrániť pred chorobou, ale ani pred policajtmi, ktorí ich môžu pokutovať.

Na Slovensku je viac ako 23-tisíc ľudí bez strechy nad hlavou. Lockdown a zákaz vychádzania nemajú možnosť dodržiavať, keďže z ulíc nemajú kam ísť.

Minulý týždeň občianske združenie Vagus upozornilo, že v uliciach Bratislavy dostal človek bez domova pokutu 100 € za nedodržanie zákazu vychádzania. Dotyčný mal respirátor a preukázal sa aj potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19. Pokutu dostal preto, že i keď sa dlhodobo zdržiava v centre Bratislavy, trvalé bydlisko má nahlásené v Slovenskej Ľupči. Tým pádom porušil zákaz vychádzania z okresu.

Podľa programovej riaditeľky Petry Červenej vo Vaguse evidujú ešte ďalšie dve pokuty, ktoré riešia. Obe boli pre zákaz vychádzania.

Dlhodobo zanedbávaný problém bezdomovectva

V minulotýždňovej politickej relácii sa Richard Sulík na otázku pokutovania ľudí bez domova vyjadril: „Bezdomovec má ubytovne, má nocľahárne. Tam sa má na ôsmu pekne dostaviť a tam má vyčkať do rána.“ Navrhol, aby pokuty neboli vysoké, ale napríklad vo výške 20-30 € a udeľovali sa opakovane každému bez ospravedlnení.

OZ Vagus zareagovalo, že dávka v hmotnej núdzi predstavuje presne 67,80 € mesačne. Pre niektorých ľudí je to jediný príjem a veľa z nich nemá ani ten. Strhávať z dávok v hmotnej núdzi prostriedky na pokuty je podľa ich slov nemorálne a nemá to nič spoločné so solidaritou.

Pracovníci Vagusu upozornili aj na to, že kapacity sociálnych služieb – útulkov a nocľahární – nie sú dostatočné na to, aby pokryli potreby viac ako 23 000 ľudí bez domova. Bezdomovectvo vnímajú ako dlhodobo zanedbávaný problém. Pokutovanie týchto ľudí spôsobí len prehlbovanie ich krízy a navyšovanie dlhu, ktorý nie sú schopní splácať.

Dočasné riešenie ministerstva vnútra

Vagus žiadal o promptné riešenie problému a vypracovanie usmernenia, ktoré by vylúčilo ľudí na uliciach z ukladania pokút za nedodržanie zákazu vychádzania. „Cieľom nie je, aby bola pokuta zaplatená, ale odpustená, vzhľadom na to, že bola človeku udelená v situácii, v ktorej nemá inú možnosť. Keďže pokuta bola vystavená aj na chybný paragraf, odvoláme sa a odošleme to na prešetrenie kontrolnému orgánu polície,“ uviedla Petra Červená.

Po medializovaní situácie sa problémom začali zaoberať viaceré orgány. Poslankyne NR SR Jana Žitňaská a Vladímira Marcinková sa okrem polície obrátili aj na ministerstvo vnútra.

Podľa Vladimíry Marcinkovej (Za ľudí) túto situáciu nebolo možné legislatívne ošetriť v rámci aktuálnych výnimiek z opatrení, pretože v našich zákonoch sa nenachádza pojem „človek bez domova“. Ministerstvo vnútra sa ale zaviazalo, že polícia bude prihliadať na kritickú situáciu ľudí bez domova individuálne a citlivo.

Poslankyňa odporúča zariadeniam vystaviť dotknutým osobám doklad o poskytovaní sociálnej služby. Tým budú môcť preukázať, že sú v zložitej situácii, ktorá im z objektívnych príčin nedovoľuje zákaz vychádzania dodržiavať. Síce na Slovensku žijú na uliciach stovky ľudí, ktorí nemajú možnosť získať toto potvrdenie, Vagus to jednoznačne považuje za krok vpred.

Zbierka respirátorov FFP2

V momentálnej situácii pomáha združeniu so zabezpečením testov a ochranných oblekov na testovanie Bratislavský samosprávny kraj. „Medzi naše náklady patria výdavky na respirátory pre zamestnancov a ľudí bez domova, rukavice, zabezpečenie personálu na testovanie, dezinfekcia, odvoz infekčného odpadu,“ hovorí výkonná riaditeľka.

OZ Vagus môžete podporiť buď jednorazovým, alebo pravidelným finančným príspevkom, prípadne zaslaním respirátorov FFP2. Bez nich ľudia bez domova nemôžu vstúpiť do MHD, obchodu ani denného centra Domec. Vagus denne potrebuje vyše 100 respirátorov, čo zvyšuje ich mesačné náklady o minimálne 3000 €. Rovnako im môžete poslať funkčné mobilné telefóny alebo powerbanky s nabíjacím káblom. Ľudia na ulici sa často nemajú ako spojiť s okolitým svetom a zavolať napríklad na linku pomoci. Balíčky môžete poslať na adresu OZ Vagus, ktorú nájdete na ich oficiálnej stránke.