Namiesto podpory od štátu sa ohrození ľudia nielenže nemajú ako chrániť pred chorobou, ale ani pred policajtmi, ktorí ich môžu pokutovať.