V stredu 20. novembra má trnavský ArtKlub v programe podujatie, ktoré vzbudilo pomerne kontroverzné reakcie. V súvislosti s Dňom boja za slobodu a demokraciu sa v tomto podniku uskutoční “politicky nekorektný žúr”, ktorý si kladie za cieľ otestovať reálne hranice slobody prejavu v slovenskej demokracii. Za týmto účelom boli do programu podujatia vybraní interpreti, ktorí sa pri prezentovaní svojej tvorby stretávajú s rôznymi formami cenzúry.

Prvou kapelou je brnenská formácia Piča z Hoven, ktorá sa v posledných rokoch stala cieľom kritiky nielen vďaka názvu, ale tiež pre ich avantgardnú interpretáciu Slovenskej hymny. Druhým hosťom je činorodý slovenský hudobník Samčo Brat Dážďoviek so svojim projektom Pentagramček, v rámci ktorého programovo paroduje tradičné aj moderné kresťanské motívy, za čo býva kritizovaný najmä cirkevnými spolkami.

Obe zoskupenia pozostávajú prevažne z vysokoškolsky vzdelaných muzikantov a ich texty napriek kontraverznému obalu paradoxne obsahujú ďaleko menej vulgarizmov, než večerné prenosy z parlamentu no ich samotná existencia vzbudzuje podráždené reakcie najmä u ľudí, korí ich nikdy nepočuli. Cenzúra (alebo skôr autocenzúra) v rôznych podobách sprevádzala už samotnú propagáciu tejto akcie a pokusy o distribúciu plagátov mimo akademickej pôdy boli vo väčšine prípadov odmietnuté s odvolaním sa na “možné problémy”. Aj preto sa organizátori rozhodli pred samotnými koncertmi zaradiť do programu otvorenú diskusiu poskytujúcu priestor pre vyjadrenie názoru v otázkach slobody prejavu a ochrany mravnosti.

Po koncertoch sa o afterparty postará v Artklube dobre známy DJ Fuck. Jeho produkcia bude tentokrát doplnená premietaním necenzurovaných hudobných klipov, ktoré sa napriek nespornej umeleckej kvalite nikdy neobjavili v televíznom vysielaní. Ich krátku ukážku ponúka nasledujúci zostrih (upozorňujeme, že video obsahuje zábery, ktoré nie sú vhodné pre detského diváka).

V súvislosti s možnosťou narušenia morálnych štandardov mládeže sa bez doprovodu rodičov môžu akcie zúčasniť len osoby staršie 18 rokov. Bližšie informácie o podujatí nájdete na facebooku:

facebook.com/events/224496087726563


pzh_web