UCM Night run
UCM Night run

Trasa bola naozaj zaujímavá, štartovalo sa hneď na rohu UCM-ky. O samotný štart sa postaral rektor našej univerzity Jozef Matúš. Ten sa musel po štarte naozaj strachovať, pretože početná skupina bežcov ho svojím entuziazmom takmer prevalcovala. Pokračovalo sa alejou na Zelený kríčok, popri hradbách cez park až k Hospodárskej naspäť cez pešiu zónu k Trojičnému námestiu. Trasa pokračovala smerom k poliklinike na Družbe, k Jame, cez historické centrum až naspäť k Námestiu J.Herdu. Trať mala dĺžku 4,2 kilometra, najrýchlejší bežec Michal Puškár preťal cieľovú pásku s časom 12:36 min. Medzi ženami sa tešila zo symbolického víťazstva Romana Komarňanská s časom 14:40 min.
Na premiéru to bolo naozaj výborné. Super atmosféra počas celej trate, povzbudzovanie okoloidúcich, ideálne počasie, rozmanitá trať a bezchybná organizácia. Nechýbali malé vecné ceny pre každého bežca a zabezpečený pitný režim. Už teraz vieme, že toto podujatie sa bude konať aj na budúci rok. Veríme, že s ešte väčšou účasťou sa z tohto „nočného behu“ stane tradícia.

Autor: Martin Kollár