martinHUba
„LinkedIn je sociálna sieť určená profesionálom z mnohých odvetví. Na rozdiel od ostatných sietí, akými sú Facebook či Twitter, je formálnejšia, prispôsobená potrebám zdieľania informácií o a pre biznis komunitu,“ otvára problematiku LinekedIn-u Martin Huba, odborník na HR. LinkedIn je založený na podobných princípoch a postupoch ako každá iná sociálna sieť, pravdepodobne kvôli zjednodušeniu pre používateľov. Jediným rozdielom je, že užívatelia tu nesharujú informácie o prvom kroku dieťaťa či dopísanej diplomovke, ale každý člen tu zdieľa primárne informácie o svojich pracovných skúsenostiach či projektoch, na ktorých participoval. Keď si kliknete na LinkedIn, jej timeline vychádza z formy klasického CV. „Je to dynamickejšia a interaktívnejšia forma životopisu. Hlavnou výhodou je, že tento životopis máte na jednom mieste a všetci členovia si ho môžu prečítať vždy aktuálny,“ opisuje výhody Martin Huba.

Živý životopis
Životopis môžete mať predsa zavesený aj na Profesii, poviete si. LinkedIn však ponúka oveľa premyslenejší balík služieb a podľa Hubu disponuje unikátnymi funkciami, ktoré umožňujú ostatným členom siete potvrdiť a zdôrazniť vaše charakteristické znalosti a schopnosti. Medzi tieto „zlepšováky” patria napríklad recommendations, po slovensky odporúčania. Ide o modernú formu odporúčacieho listu, v ktorom sa nachádzajú stručné zhrnutia skúseností ostatných s vami v pracovnom vzťahu či konkrétnom projekte. „Ďalšími vynikajúcimi službami sú skills- zručnosti,“ vymenúva Martin. Skills sú charakteristiky zvýrazňujúce vaše špecifické skúsenosti a znalosti. „Dalo by sa povedať, že vás ostatní môžu „obodovať“ podľa toho, aké schopnosti u vás vnímajú ako kľúčové či najvýraznejšie,“ dodáva Martin Huba. Interaktívnosť LinkedIn-u využívajú mnohí ako určitú formu online životopisu. Ak často menia zamestnanie, dosahujú iné úspechy či nadobúdajú nové schopnosti, nemusia po každej takejto aktualizácii životopis nikam zasielať, stačí novinky dopísať a hneď o tom vedia všetci zainteresovaní.

„Momentálne najčastejšie obsadzované pozície prostredníctvom LinkedIn sú pozície v informačných technológiách.“

Ako sme na tom u nás doma?
Slováci sú náruživí „fejsbukári“, no využívajú vôbec LinkedIn? Posledné sčítanie obyvateľstva sa na tieto údaje zrejme nepozrelo, no Martin Huba disponuje aspoň obraznými informáciami: „Na Slovensku, rovnako ako v iných krajinách, sa LinkedIn stáva výborným zdrojom hľadania schopných a kvalifikovaných ľudí. Aktuálnosť a dostupnosť informácií o kvalifikovanej pracovnej sile je dôvodom rastúcej popularity LinkedIn-u medzi zamestnávateľmi či personálnymi agentúrami. Majú možnosť aktívne osloviť ľudí, ktorí možno nerozmýšľajú o zmene zamestnania a z toho dôvodu nevyvíjajú prakticky žiadnu aktivitu na pracovnom trhu. Takýchto ľudí bolo predtým veľmi ťažko osloviť aj s veľmi lukratívnou ponukou. Prostredníctvom LinkedIn-u je to zrazu omnoho jednoduchšie.“ Koho však zamestnávatelia na tejto sociálnej sieti oslovujú najčastejšie? Hľadať tu kominára či upratovačku by bolo asi o čosi náročnejšie a aj slovenský odborník na HR nedisponuje v súčasnosti konkrétnymi číslami, ktoré by definovali najžiadanejšie povolanie na Linked-Ine. „Som presvedčený, že momentálne najčastejšie obsadzované pozície prostredníctvom LinkedIn sú pozície v informačných technológiách. Toto odvetvie má podľa mňa aj najväčšie zastúpenie medzi používateľmi vo svete i na Slovensku,“ predpokladá Martin.

Vymiznú personalisti?
Tak ako sme sa pri rozmachu Facebooku pýtali, čo sa stane s marketingovým svetom, tak sa zaujímame aj o to, či virtuálne hľadanie zamestnancov nepošliape živobytie personalistov a personálnych agentúr. Na prvý pohľad to tak vyzerať môže, veď LinkedIn je v konečnom dôsledku zadarmo, no Martin Huba tento fakt vyvracia: „Je pravdou, že nám – recruiterom výrazne uľahčuje prácu pri identifikácii potenciálnych kandidátov na hľadanú pozíciu. Avšak oslovenie, motivácia a ohodnotenie týchto kandidátov podľa ich vhodnosti na túto pozíciu, koordinácia výberového procesu, spätná väzba pre obe strany, to sú činnosti pre človeka – personalistu.“ Študenti personalistiky sa tak nemusia báť, že si po promóciách nenájdu prácu. Podľa Hubu LinkedIn sám od seba nezmanažuje výberový proces, nevyrieši termínovanie pohovorov či meškajúceho kandidáta stojaceho v zápche. To sú úlohy, na ktoré si firmy najímajú recruiterov a budú v tom pokračovať i naďalej. Na mieste je však otázka, prečo je pre firmy LinkedIn tak atraktívny, keď väčšinu roboty musí aj tak urobiť platený zamestnanec z kancelárie. Aj na toto nám vedel odpovedať Martin Huba: „Výhody plynú už zo samotnej špecializácie LinkedIn-u na spájanie ľudí – profesionálov. To znamená, že tam nenájdete ponuku rôznych produktov či tovaru. Toto umožňuje firmám fokusovať svoju prezentáciu na potenciálnych a rovnako i existujúcich zamestnancov a ich potreby.“Okrem toho LinkedIn je aj dobrou reklamou pre samotné firmy, veď čo je lepšou prezentáciou spoločnosti, ako jej samotní zamestnanci a ich skúsenosti a znalosti. „Mladý človek, ktorý si hľadá prácu, si tak môže vybrať firmu, kde vidí profesionálov, ktorí mu môžu odovzdať svoje znalosti a skúsenosti,“ dodáva Martin.

„Informácie o sebe, svojich schopnostiach, vzdelaní a pracovnej histórii si píše každý sám. Či sú pravdivé alebo nie, je len veľmi ťažko posúdiť.“

Falošní zamestnanci
Na Facebooku, Instagrame či Twitteri sa nachádzajú tisícky, ak nie milióny falošných profilov. Od úchylákov, cez falošné profily hviezd až po zo strachu pred zneužitím informácií vymyslené identity. S rovnakým problémom bojuje aj LinkedIn. „Ako väčšina sociálnych sietí, ani LinkedIn nemá stopercentnú záruku identity svojich členov – zaregistrujete sa podľa svojej emailovej adresy a prípadne čísla na mobil. V dnešnej dobe anonymných emailových služieb si tak každý z nás môže takýchto profilov vytvoriť niekoľko, a to v priebehu pár minút. Informácie o sebe, svojich schopnostiach, vzdelaní a pracovnej histórii si píše každý sám. Či sú pravdivé alebo nie, je len veľmi ťažko posúdiť,“ vysvetľuje Huba. Podľa neho je istou útechou fakt, že ide o verejné informácie, ktoré môže vidieť každý, a tak na klamstvo či zavádzajúce informácie môže ktokoľvek aj upozorniť. „Či tak urobíme, je na každom z nás. Je to sociálna sieť, ktorej autentickosť a relevantnosť závisí na sociálnej zodpovednosti,“ dodáva odborník na HR. Ak ste si ešte nezaložili svoj účet na LinkedIn, nezaháľajte. Ale tiež sa nemusíte stresovať, že ste prišli o životné šance a príležitosti. Kvalitná práca sa dá nájsť aj bez profilu na tejto sociálnej sieti. Ak máte fóbiu zo zverejňovania súkromných informácií, môžete stále využiť rôzne portály s ponukami práce či personálne agentúry, ktoré zbierajú informácie o dopyte po kvalitných ľuďoch. Keď vaša práca za niečo stojí, dobré zamestnanie si nájdete aj sami. No LinkedIn tento proces určite urýchli.

LINKEDIN SUCCES STORY
Daniel Sivák
Daniel Sivák, študent 1.Mgr na FMK – 1080 connections
„O LinkedIn-e som sa prvýkrát dopočul približne pred dvomi rokmi. Krátko potom som si založil konto. Optimalizoval som si ho v priebehu siedmich dní, aby bolo celé podľa mojich predstáv. Počas tohto dvojročného obdobia som na LinkedIn-e dostal niekoľko ponúk na pracovnú či obchodnú spoluprácu.”
Sám tvrdí, že ponúk mu chodí veľa, priemerne tak dve za týždeň, a to ani nevyvíja žiadnu aktivitu a ani sa nikam nezapája. Zamestnávatelia boli rôzni, ale väčšina pochádzala zo Slovenska, potom z krajín Únie, ale aj z USA.
“Ponuku trvalého pracovného pomeru som zatiaľ nikdy nevyužil, ale s mnohými záujemcami som sa stretol aj osobne za účelom diskusie. Nebol to však bežný pracovný pohovor. Hneď na začiatku som totiž naznačil, že zamestnanie neplánujem meniť. Čo považujem za pozitívne je, že s niektorými z nich som nadviazal externú spoluprácu.”
Keďže Daniel momentálne rozbieha vlastnú spoločnosť, využil LinkedIn aj pri hľadaní zamestnancov. Zo 48 si až deviatich vybral prostredníctvom LinkedIn. Nikdy ich predtým nestretol, ale tam ho natoľko zaujali, že ich nemal problém po následnom pohovore prijať. Výhodou je, že ako zamestnávateľ si tu nemusí platiť inzeráty a zároveň si vyberá z kvalitnejších ľudí. Podľa Daniela má človek využívajúci LinkedIn väčší rozhľad, na mnohé veci sa pozerá neštandardne a vo väčšine prípadov ovláda aj cudzí jazyk.

VEDELI STE?
LinkedIn :
funguje od roku 2003
má 260 miliónov užívateľov (5% celkovej populácie)
3 milióny profilov zamestnávateľov
17 minút je priemerný čas, ktorý tu užívateľ strávi
27% užívateľov sem chodí cez mobil

Čo by mal mať vysokoškolák na LinkedIn-e?
relevantné a pravdivé informácie o vzdelaní a skúsenostiach
profil: výber kontaktov a kľúčové slová – zručnosti treba nadstaviť podľa typu kariéry
znalosť cudzích jazykov, kurzy a školenia treba uviesť pri minime praktických skúseností
treba spomenúť ocenenia za vynikajúce výsledky či zaujímavé projekty, na ktorých participoval
zaujímavé sú Groups, kde profesionáli zdieľajú svoje skúsenosti. Aktivita v týchto skupinách je dobrou formou, ako prezentovať svoje schopnosti u potenciálneho zamestnávateľa.

Profil Martin Huba
Vyštudoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského so zameraním na kvantitatívne metódy v manažmente. Počas štúdia pracoval ako softvérový inžinier, aby následne nastúpil do spoločnosti SYNERGIA na pozícií konzultanta pre oblasť IT a telekomunikácie. Pred štyrmi rokmi sa firme stal partnerom a má bohaté skúsenosti s projektami v oblasti stredného a top manažmentu. V roku 2010 sa umiestnil medzi TOP 10 personálnymi konzultantami v rámci ocenenia RecruitRank. Patrí aj medzi autorov blogu Hľadači pokladov, kde sa venuje témam z oblasti HR.