Pomoc prírode má zmysel. Svoje o tom vedia aj mladí Slováci z Pure Slovakia, ktorí vďaka projektu „Každý strom sa počíta“ vysadili viac ako 4000 stromčekov v oblastiach postihnutých kalamitou.

Július Bakala, Jakub Jurčo a Miriam Košťálová stoja za občianskym združením, ktoré prispieva k čistejšej prírode. Podľa ich slov sa len snažia vrátiť prírode to, čo nám dala. Rozprávali sme sa s členkou tímu Miriam.

Aký je vzťah Slovákov k prírode?

Nedá sa to veľmi konkretizovať, keďže každý jednotlivec vníma prírodu inak. Za tím Pure Slovakia môžem povedať, že všetci, s ktorými sme sa stretli osobne alebo sme s nimi komunikovali cez sociálne siete, mali veľmi kladný vzťah k prírode. Pozitívne vnímame i to, že je na horách čoraz viac turistov. Veľa z nich sa pri nás zastaví a pochváli za zbieranie odpadkov alebo tiež vyjadrí svoju nespokojnosť so stavom prírody.

Ako sa mení ekologické povedomie a zmýšľanie Slovákov vzhľadom na aktuálne environmentálne problémy?

Už len z toho dôvodu, že sa ľudia dobrovoľne zúčastňujú na akciách, ktoré slúžia na pomoc prírode, myslím, že sú na tom s ekologickým cítením a povedomím veľmi dobre. Avšak detailne zameraný prieskum o povedomí Slovákov sme ešte nerobili.

Na základe vlastného pozorovania situácie máme pocit, že sa povedomie o ekologických problémoch čoraz viac rozširuje. Pozorovať to môžeme napríklad pri politických kampaniach, no zatiaľ, bohužiaľ, iba pri niektorých stranách. Taktiež dochádza k regulácii plastov, zero-waste, vzniku rôznych skupín na sociálnych sieťach ohľadom ekologického života, ktoré k tomuto procesu napomáhajú.

pure slovakia
Dobrovoľná akcia sadenia stromčekov – Každý strom sa počíta. Zdroj: Pure Slovakia

Na základe iniciatívy vytvoriť čistejšiu prírodu v blízkosti turistických chodníkov vznikol projekt „Vážime si svoj rodný kraj“. Bol váš prvý projekt motiváciou k ďalším zmenám?

Zatiaľ zostávame pri myšlienke zbierania odpadu a informovania o znečistenom stave našej prírody, na čom bol i samotný projekt postavený. Prioritne sa to týka čistenia turistických chodníkov. Avšak najradšej sa obraciame k myšlienke, že prostredníctvom projektu „Vážim si svoj rodný kraj“ dokážeme zmeniť správanie ľudí a motivovať ich k nasledovaniu rovnakého činu v bežnom živote. Prípadne donútime „neposlušných” turistov odniesť si to, čo do prírody nepatrí.

Samozrejme, že sme mali v rámci OZ diskusiu ohľadom čistenia miest/dedín a pod., avšak takéto projekty už existujú, preto sa nám zdá vhodnejšie angažovať sa najmä v oblasti, kde je to najviac potrebné.  V neposlednom rade chceme spájať príjemné s užitočným, i preto sme si zvolili túto cestu, kde prepájame turistiku s čistením.

Pri prvej akcii sme vysadili 1000 stromčekov a pri druhej sme plánovali vysadiť dvojnásobok, no podarilo sa až 3000.

Projekt „Každý strom sa počíta“ bol vaším prioritným záujmom v roku 2019. Myslíte, že sa vám podarilo naplniť očakávania, ktoré ste doň vkladali a vysadiť dostatočné množstvo stromčekov?

Keď sme začínali s týmto projektom, tak sme nemali takmer žiadne očakávania. Dodnes si pamätám na obavy, ktoré nás sužovali. Asi najjasnejšie sa mi vybavuje tá, či vôbec niekto príde. Na druhej strane sme mali strach aj z toho, že čo ak príde toľko veľa ľudí, ako sa prihlásilo na facebookovej udalosti, a náhodou nebudeme na také množstvo pripravení.

Naším cieľom bolo vysadiť minimálny počet stromčekov. Tieto očakávania boli prekonané, a to veľmi pozitívne. Pri prvej akcii sme vysadili 1000 stromov a pri druhej sme plánovali vysadiť aspoň dvojnásobok, no podarilo sa až 3 000. Ohľadom dobrovoľníkov sme boli veľmi milo prekvapení ich ochotou, otvorenosťou a pozitivitou, s akou k nám prišli. Teda prvotné obavy sa ukázali ako zbytočné.

Zdroj: Pure Slovakia

Pri realizovaní akcií, ktoré v rámci projektu organizujete, je dôležitá ochota ľudí spolupracovať. Ako vyzerá typický dobrovoľník pomáhajúci prírode?

Typický dobrovoľník Pure Slovakia je milý, ústretový a pracovitý. Má rád prírodu, väčšinou často chodieva na turistiku a váži si každého, kto sa snaží pomôcť prírode.  Všetky tieto vlastnosti majú spoločné zrejme všetci naši dobrovoľníci bez ohľadu na pohlavie, vek, zamestnanie, a tiež to, z akého kraja pochádzajú.

Spomedzi 22 európskych krajín je Slovensko v poradí 6. krajinou, ktorú najviac ohrozuje nelegálna ťažba, dokonca sú zneužívané i povolenia na kalamitnú ťažbu v zdravých porastoch. Tieto fakty sú zarážajúce, čo je príčinou tohto kritického stavu?

Príčinou je jednoducho biznis a arogancia ľudí, ktorí niečo také v lesoch dopustia. Neprispieva k tomu ani politická situácia na Slovensku. Je tu, bohužiaľ, veľa korupcie, a to sa vo výraznej miere týka aj našich lesov.

Keď sa blížia voľby, politici si spomenú aj na našu prírodu a zrazu by sa radi odfotili alebo nakrútili pri sadení stromčekov.

Aká je situácia v slovenských lesoch? Je najväčším problémom práve spomínaná nelegálna ťažba?

Nelegálna ťažba je doslova pohroma. Zvlášť v národných parkoch, v ktorých prichádzame o naše najväčšie bohatstvo a rozmanitosť ekosystému. Problémom je tiež spôsob výrubu. Veľmi zlé je, keď sa robí napríklad holorub, čo znamená, že sa úplne vyrúbe súvislá časť lesa. Následne dochádza k prehrievaniu vyrúbanej plochy a v závere tu mizne akákoľvek zmienka života.

Taktiež šanca, že sa pri vysádzaní stromov uchytí väčšina, po následnej katastrofe, je veľmi malá. Les nezadržiava dostatočnú vlahu, výsledkom čoho je väčšia šanca vzniku povodní. Meniaca sa klíma ovplyvňuje takmer všetky aspekty života a mení sa biotop lesa na celom Slovensku. 

Nelegálny výrub kontrolovaný mobilnou aplikáciou. Je niečo také v budúcnosti možné?

Táto aplikácia ešte nie je dostupná, ale už sa na nej pracuje. Každý, kto si aplikáciu stiahne, bude vedieť overiť, či je na danom mieste ťažba povolená. Ak príde na nesúlad, tak zašle informáciu kontrolným orgánom. V prípade prepravy dreva bude kontrolované evidenčné číslo prepravného vozidla. Keď bude aplikácia dostupná, bude o nej Pure Slovakia informovať cez sociálne siete a dovtedy dúfame, že už aj na našej webstránke.

pure slovakia
Členovia tímu Pure Slovakia. Zľava: Július Bakala, Miriam Košťálová, Jakub Jurčo. Zdroj: Pure Slovakia

Myšlienka, ktorú nesie združenie, je, že vraciate prírode to, čo nám dala. Existujú ďalšie aktivizačné organizácie, ktoré by niesli podobný cieľ ako tá vaša?

Existujú a neustále pribúdajú, čo nás veľmi teší. Najznámejšie sú zrejme My sme lesVlk. Každá organizácie je v niečom iná. Napríklad My sme les sa snažia o zastavenie ťažby a záchranu lesov. Je to väčšia organizácia, z toho dôvodu sú i silnejší v tejto iniciatíve. My, Pure Slovakia, sa snažíme na tieto problémy poukazovať najmä obsahom na sociálnych sieťach a taktiež výsadbou stromčekov na kalamitných územiach.

Organizácia Vlk za získané peniaze odkupuje určité územia, aby na nich zabezpečili zákaz ťažby do budúcna. Samozrejme, že každej organizácii držíme palce v ich konkrétnom boji a dúfame, že sa nám všetkým spoločne podarí zlepšiť situáciu na Slovensku. 

Snaží štát podporovať združenie ako je napríklad aj to vaše?

Nie, nesnaží. Dostali sme ponuku od jednej z najsilnejších politických strán, avšak zvolili sme si apolitickosť a nechceme sa s nikým spájať. Zvlášť nie v prípade, že strana za celé volebné obdobie nespomenula ani náznakom nič, čo by sa spájalo so situáciou v slovenských lesoch, no keď sa blížia voľby, spomenú si aj na našu prírodu a zrazu by sa radi odfotili alebo nakrútili pri sadení stromčekov. 

Akým projektom by ste sa chceli v blízkej budúcnosti venovať?

Veľmi radi by sme naďalej pokračovali v už vzniknutých projektoch. Do budúcna plánujeme ďalšiu iniciatívu, ktorú zatiaľ držíme v tajnosti. Prezradíme len, že by sme sa radi venovali mladým ľuďom, pretože v nich vidíme potenciál a značné formovanie hodnôt, ktoré je možné v tak ranom veku. V neposlednom rada sa chceme pokúsiť vštepiť lásku k prírode mladým ľuďom.