Fyzická aktivita a psychické zdravie sú vzájomne prepojené. Duševný stav jednotlivca môžu pozitívne zlepšiť akékoľvek formy pohybu, napríklad aj obyčajná chôdza. Treba ale denne dosiahnuť 10 000 krokov?