Alebo audiotextové televízne súťaže. Volajte to ako chcete. Diváci sa sťažujú, no zdá sa, že nikto s tým nič nemôže urobiť.