Časopis, Médiá

Zábava má byť inteligentná a vkusná a výchova zábavná a nenápadná

Dvojica tvorcov Elá hop si vyskúšala tvorivú prácu na oboch frontoch. Od roku 1999 do roku 2009 pripravovali pre Slovenskú televíziu reláciu Elá hop a v súčasnosti cestujú po Slovensku s rovnomenným vystúpením. Mužská časť dvojice, ĽUBOŠ PIKTOR, sa pre atteliér vyjadril k tvorbe pre deti na Slovensku a všeobecne o práci s deťmi a pre deti.

Aktuálne

Dva ľudské osudy v kalendári

Život každého človeka sprevádzajú príbehy. Niektoré sú veselé – sú to momenty, na ktoré si radi spomíname a radi o nich rozprávame. No a potom sú tie druhé. Príbehy, ktoré sa nás dotknú a ktoré sú skutočným životom druhých. Dva silné ľudské príbehy stoja za kalendárom, ktorý nedávno vydala FMK. Príbehy, v ktorých chýba hlavná postava – matka.

© 2020 ATTELIÉR