Hovorilo sa, že e-športy nikdy nezaplnia štadióny. Hovorilo sa, že je to len veľká strata času. Vraj hraním sa nikdy neuživíš. Keby len ľudia vedeli, ako veľmi sa mýlili. Odvetvie e-športov v dnešnej dobe patrí k elitným zamestnaniam a skvelým koníčkom. My sme sa dnes…