Spolu s príchodom Nového roka sa začal aj Európsky rok rozvoja 2015 (EYD2015) – rok, ktorý bude venovaný zvyšovaniu povedomia a zapojenia sa Európanov zo všetkých kútov EÚ do rozvojovej spolupráce EÚ, ako aj podnietenia debaty v zmysle motta EYD2015, ktoré je : „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť.“ EYD2015, ktorý bol navrhnutý Európskou komisiou a jednomyseľne prijatý Európskym parlamentom a Radou, predstavuje dobrú príležitosť ukázať na príkladoch významný záväzok EÚ jej členských štátov odstraňovať chudobu na celosvetovej úrovni.