Tento rok sľubuje, že sa stane významnou udalosťou v otázke rozvoja so širokým spektrom zapojených partnerov, ktorí sú začlenení do  významných rozhodovacích procesov  v oblasti  rozvojovej, environmentálnej  a klimatickej  politiky. Rok 2015 je  totiž cieľovým termínom pre dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia (MDG) a zároveň rokom, v ktorom súčasná celosvetová diskusia o ďalších krokoch po roku 2015 bude v septembri na generálnom zhromaždení  OSN zjednotená pod komplexný rámec pre odstraňovanie chudoby a udržateľný rozvoj. Okrem toho bude tento rok v Paríži uzavretá nová Medzinárodná dohoda v oblasti klímy.
EYD2015 spojí dohromady mladých ľudí, politikov, občiansku spoločnosť, súkromný sektor, akademické inštitúcie a jednotlivých partnerov  s cieľom zamerať sa na spoločné rozvojové ciele. Ide  vôbec o prvý  európsky  rok zameraný na vonkajšie vzťahy.
„Cieľom Európskeho roka pre rozvoj je informovať občanov EÚ o rozvojovej spolupráci a zdôrazniť výsledky, ktoré Únia ako globálny hráč v spolupráci s členskými štátmi dosiahla,“ uviedol Neven Mimica, eurokomisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj.
„Potrebujeme zvýšiť povedomie o prínosoch rozvojovej spolupráce EÚ pre obe strany, ako pre príjemcov, tak aj pre občanov EÚ. Ide o príležitosť dostať otázku rozvoja do centra pozornosti celého sveta, príležitosť, ktorá  sa naskytne len raz za život. Verím, že sa k nám pridajú  a do Európskeho roku sa zapoja ľudia z celej EÚ, „doplnil Mimica.
EYD2015 disponuje kalendárom podujatí na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni – zapojiť sa môže každý. EYD2015 bude oficiálne otvoril predseda Európskej komisie Jean-Claud Juncker v piatok 9. januára počas vrcholného slávnostného uvedenia v Rige.
Dňa 2. marca bude nasledovať  medzinárodná akcia na  tému rodovej rovnosti , dvadsaťkilometrový beh Bruselom v máji a pokračovať bude  špeciálnymi celoeurópskymi kreatívnymi  súťažami, napríklad video súťažou s názvom „Žiariace hviezdy Európy“.
Ďalšími významnými podujatiami v členských štátoch bude séria 28 debát na počesť Ryszarda Kapuscinského (v každom členskom štáte jedna debata), účasť EYD2015 na  EXPO2015 v Miláne  a zapojenie sa do novinárskej Ceny Lorenza Nataliho.
EYD2015 bude zahŕňať širokú paletu kreatívnych možností ako sa v jednotlivých členských štátoch zapojiť, od umeleckých rozvojových projektov cez aktivity so školami a  univerzitami až po veľké športové podujatia. Každý mesiac roku bude venovaný špeciálnej téme. Január sa zameria na pozíciu Európy vo svete, február na vzdelávanie, marec bude venovaný rodovým otázkam, apríl bude mesiacom  zdravia.
S akciami zahŕňajúcimi konferencie na vysokej úrovni aj jednoduchými aktivitami  je EYD2015 skutočnou príležitosťou  zapojiť občanov EÚ do témy rozvojovej pomoci a spolupráce.

Viac informácií o kalendári podujatí  Európskeho roku rozvoja 2015 nájdete  na:

https://www.facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015

https://twitter.com/eyd2015

Viac informácií o tematických mesiacoch na: https://europa.eu/eyd2015/