Hackathon je kreatívna a rýchla forma, ako hľadať nové možnosti či nové riešenia. Viac ako 40 študentov spolu so svojimi pedagógmi a zástupcami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry spoločne riešili počas takéhoto podujatia problematiku nedostatočného separovania odpadu u nás na škole. Hackathon je udalosť, počas…