Nespájajú sa iba s Veľkou nocou. Tieto „veľkonočné vajíčka“ sa od nepamäti vyskytujú nielen vo filmoch a reklamách, ale aj v digitálnych hrách.