Slovenský dvanásťčlenný tím z FMK UCM pracuje na projekte o vplyve médií na spoločnosť a demokraciu s ďalšími 13 krajinami Európskej únie.