Šesť tretiakov marketingovej komunikácie a jedna myšlienka pripravili jedinečnú súťaž v online marketingu DOSKA. Prvý ročník projektu smerujúceho od študentov k študentom začína.