Stovky ľudí bez domova si vďaka predaju Nota Bene dokážu zabezpečiť živobytie. Prázdne ulice v čase pandémie ich však o túto možnosť pripravujú.