Stovky ľudí bez domova si vďaka predaju Nota Bene dokážu zabezpečiť živobytie. Prázdne ulice v čase pandémie ich však o túto možnosť pripravujú.

Zimné mesiace boli pre ľudí bez domova vždy ťažkým obdobím, no zima počas pandémie pred nich kladie takmer nezvládnuteľné prekážky. Pouličný časopis Nota Bene je formou pomoci práve pre takýchto ľudí, vďaka jeho predaju si stovky z nich dokážu zaplatiť aspoň nejakú strechu nad hlavou. V prázdnych uliciach však časopis nepredajú a ich schopnosť zabezpečiť si živobytie je výrazne ohrozená. Občianske združenie Proti prúdu preto spúšťa krízovú zbierku, ktorá má pomôcť ľuďom bez domova zvládnuť druhú vlnu pandémie.

Prázdne ulice znemožňujú predajcom zaobstarať si životné potreby

OZ aktuálne eviduje až 40 %-ný pokles predaja časopisu Nota Bene a podľa dostupných údajov je v uliciach minimálne o 40 % menej ľudí ako v rovnakom období pred rokom. S podobnou situáciou sa už stretli počas prvej vlny pandémie. Vtedy sa im vďaka úspešnej zbierke podarilo zabezpečiť, že nikto z predajcov neprišiel o ubytovanie z finančných dôvodov. Podľa oficiálnej stránky Nota Bene prežilo jarnú vlnu pandémie s pomocou 6 000 darcov až 161 ľudí v bezpečnejších podmienkach.

„Snažíme sa o to, aby nikto neprišiel o strechu nad hlavou a aby všetci mali prístup k základným životným potrebám, k jedlu či liekom,” uviedla šéfredaktorka Nota Bene Sandra Pazman Tordová. „Pracujeme s ohrozenou skupinou ľudí, mnohí naši klienti sú v seniorskom veku a trpia chronickými ochoreniami. Tým, ktorí sú najviac zraniteľní, odporúčame, aby sa chránili vo svojom ubytovaní a pomáhame im prežiť toto náročné obdobie,” dodáva.

Nota Bene krízová zbierka
Zima je pre ľudí bez strechy nad hlavou obzvlášť náročným obdobím. Zdroj: unsplash.com/@mihaly_koles

Ako pomôcť ľuďom bez domova?

OZ Proti prúdu vydáva aj knihy, poskytuje ľuďom bez domova sociálne a právne poradenstvo a organizuje pre nich rôzne projekty a podujatia. Tieto aktivity do veľkej miery nahrádzajú nedostatok systémovej pomoci pre ľudí, ktorí nemajú strechu nad hlavou. Vďaka podpore darcov im OZ zabezpečí nielen ubytovanie a bezpečné miesto na prežitie karantény, ale aj stravu, hygienické potreby a ochranné pomôcky. Podporu ponúkne aj partnerským organizáciám, ktoré distribuujú časopis Nota Bene v 19 mestách Slovenska.

Ľudí bez domova môžete podporiť príspevkom do zbierky S vami to ustojíme. Zároveň im môžete vyjadriť podporu aj priamo v uliciach kúpou časopisu, špeciálneho knižného kalendára alebo knihy Svetlo pod perinou.

Nota Bene je členom medzinárodnej siete pouličných časopisov International Network of Street Papers, ktorá bola založená v roku 1994. Táto nadácia momentálne podporuje viac ako 100 pouličných časopisov v 35 krajinách. Na Slovensku ho vydáva občianske združenie Proti prúdu od septembra 2001. Názov „Nota Bene“ pochádza z latinčiny a v preklade znamená „dobre si všimnite“.