O ťažkostiach, s ktorými sa stretol pri organizovaní Študentskej kvapky krvi, ale i o tom, prečo má takáto humanitná akcia zmysel nám porozprával študent marketingovej komunikácie a organizátor, ĽUBO BLIŠÁk.