Keď mi pred dvomi rokmi prenechal Andrej Knap žezlo šéfredaktora, bola to pre mňa veľká česť. Bola som naozaj hrdá, že práve ja som dostala tú možnosť viesť niečo tak kultové ako Atteliér.