Michal Jánoš je absolvent VŠMU a od roku 2009 aj stálym členom hereckého súboru Divadla Jána Palárika v Trnave. V čase pandémie prijal ponuku stať sa režisérom Univerzitného divadla THE.ART.RE.