V polovici augusta zasiahla nielen katedru etnológie a mimoeurópskych štúdii FF UCM, ale celé Slovensko šokujúca správa o tragickom úmrtí našej kolegyne a spolupracovníčky Emílie Bihariovej. Mnohí ste o nej čítali v novinách, či pred pár rokmi práve na stránkach atteliéru. Dekanka Filozofickej fakulty Katarína…