Neuromarketing nie je vo svete žiadna novinka, našej fakulte však jeho laboratórium prinesie nové možnosti. Dokážeme pozorovať podvedomie spotrebiteľov a spracovávať reálne poznatky. Ako hovorí Tamáš Darázs, budeme mať presnejšie dáta, lepšie bakalárky, diplomovky, výskum a relevanciu.