Komunitné centrum PRIESTOR zbližuje komunitu v meste a ponúka alternatívne formy trávenia voľného času nielen mladým, ale aj rodinám či seniorom.