Komunitné centrum PRIESTOR zbližuje komunitu v meste a ponúka alternatívne formy trávenia voľného času nielen mladým, ale aj rodinám či seniorom.

Miroslava Sabová Dudášová, predsedkyňa združenia v Komunitnom Centre PRIESTOR v Seredi, predtým stála pri zrode Občianskeho združenia Mladá Sereď. Ide najmä o šikovných mladých ľudí, ktorým sa podarili viaceré úspešné projekty.

Neskôr začalo vznikať Komunitné Centrum PRIESTOR, ktoré spája viaceré občianske združenia nie len zo Serede. Vytvára naozaj zaujímavé projekty a podujatia. Viac nám o KC Priestor porozprávala Miroslava Sabová Dudášová, predsedkyňa združenia v Komunitnom Centre Priestor.