Prípady nedodržiavania sociálneho dištancu či povinnej karantény sa na internátoch objavili u nás aj v zahraničí. Niektorým univerzitám sa však podarilo vírus dostať pod kontrolu a pokračovať dokonca aj v prezenčnej výučbe.