Prvý blší trh študentov FMK na Skladovej ulici, divadelné predstavenie o živote klaviristu, ktorý po celý život tvoril na palube lode, ale i filmové prvotiny študentov FMK, to všetko a oveľa viac vás čaká počas kultúrneho apríla.