8. apríl Insomnia9. apríl Blšák na Skladovej

11. apríl Koncert Vec a Zlokot

16. apríl Pevnosť Skladová

17. apríl Filmový  večer  festivalu Frejm

18. apríl ŠVOaUK

26. apríl Legenda o pianistovi

Do 20. mája Trnavský objektív 2013

Insomnia na Skladovej

Insomnia na SkladovejVečer plný skvelých filmov a pukancov z domu si môžete užiť na každoročnom filmovom podujatí Insomnia, ktorá bude aj tento semester na Skladovej ulici v suteréne.  Za filmy, ktoré uvidíte môžete stále hlasovať na sociálnej sieti. Najvyšší počet hlasov zatiaľ získali filmy The Peple versus Larry Flint, The Truman Show a Private Parts.

Vec a Zlokot

Koncert skupín Vec a Zlokot si môžete užiť 11. apríla v Artklube v Trnave.

Blšák

FMK má svoj prvý blšák. Bude sa konať 9. apríla na Skladovej ulici a predávať, ponúkať a vymieňať tam môžete čokoľvek. Od kníh, šperkov, hand made výrobkov, fotografií, až po nepotrebné veci do domácnosti a oblečenie. Nadšenci pečenia môžu na blšom trhu ponúkať tiež  svoje napečené dobroty.

Blšák

Frejm

Hrané, ale i animované filmy študentov FMK si môžete pozrieť na festivale Frejm. Svojich spolužiakov, filmárov, môžete podporiť na finálovom večeri filmovej súťaže Frejm, ktorá sa koná 17. apríla v kine OKO.

ŠVOaUK

ŠVOaUKFakultné kolo Študentskej vedecko-odbornej  a umeleckej konferencie sa uskutoční 18. apríla v priestoroch univerzity na Nám. J. Herdu. Konferencia sa koná v troch sekciách, ktorými sú sekcia marketingovej, masmediálnej a umeleckej komunikácie, v ktorých majú študenti prehĺbiť odborné teoretické a praktické poznatky vo vedeckej problematike, ale i sprostredkovať  nové informácie svojim kolegom.

Trnavský objektív v znamení vierozvestcov

Do 20. mája môžete v Západoslovenskom múzeu vidieť naozaj netradičné a pútavé fotografie. Sedemdesiatštyri autorov a nadšencov fotografie z okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec sa zapojilo do súťaže Trnavský objektív 2013. Autori súťažili aj v dvoch nových kategóriách, ktorými boli  Európsky rok občanov a 1150. výročie  príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.

Pevnosť Skladová

Odvážne štvorčlenné družstvá, v ktorých drieme duch bojovníka môžu 16. apríla dobyť Pevnosť Skladová. Podujatie sa uskutoční od 15- tej hodiny na Skladovej ulici v priestoroch fakulty. Svoje tímy môžete registrovať na maili pevnostskladova2@gmail.com

Bližšie informácie o evente nájdete na FB fanpage