Počiatok kultúry v meste Trnava

Medzi zúčastnených patria aj zástupcovia mesta a kultúrnej obce, ktorých cieľom je spoločným úsilím prispieť k pozitívnym zmenám rozvoja umenia a kultúry v Trnave. Trojbodový program diskusie zahŕňa objasnenie systému prideľovania grantov, zloženie komisie kultúry v rámci mestského zastupiteľstva a politika kultúry v Trnave.

Posledným bodom stretnutia bude prezentácia projektov a iniciatív, ktoré majú potenciál prispieť k rozvoju kultúry a umenia v meste. V prípade, ak máte záujem prezentovať svoj projekt, napíšte na info@publikum.sk

Viac informácií môžete nájsť aj na Facebook evente