Aj keď k vojenskému útoku Ruska došlo zo dňa na deň, v minulosti mu predchádzalo mnoho historických udalostí, či zásadných politických rozhodnutí.