Posledný rok bol svet zhrozený z ničivých požiarov, ktoré sa už vyskytujú nielen na obvyklých miestach, ale vznikajú v globálnom spektre. Všetky tieto extrémne zmeny vo svete majú a budú mať dopad aj na Slovensko.