Centrum európskych štúdií Fakulty sociálnych vied UCM so sídlom na Pekárskej ulici 40/A v Trnave pripravilo pre študentov a verejnosť prednášku s doc. JUDr. Radoslavom Procházkom, PhD. na tému: ,,Konflikt na Ukrajine a jeho dosah na Slovensko“, ktorá sa konala dňa 14.4.2015 o 15:30 hod.