Radoslav Procházka

Radoslav Procházka venoval prednášku téme konfliktu na Ukrajine, pričom počas nej spomenul niekoľko čiastkových tém ako napríklad negatívne a pozitívne dopady konfliktu Ruska a Ukrajiny, pričom k negatívnym dopadom zaradil polarizáciu spoločnosti, k pozitívnym tzv. diagnostický rozmer (učíme sa o sebe nové veci). Hosť sa dotkol i témy referenda o vstupe Slovenska do NATO a s tým spojené konanie občanov Slovenska, rovnako i témy bezpečnostných aspektov vyplývajúcich z krízy na Ukrajine. Na margo toho podotkol, že kríza na Ukrajine sa nás môže týkať aj priamejšie – ak budeme mať ako štát menej šťastia.

IKO_5129u

Diskusia, ktorá nasledovala po prednáške dala priestor študentom FSV UCM v Trnave a verejnosti preukázať znalosť európskych i medzinárodných vzťahov a kontextuálne debatovať s hosťom na tému prednášky. Počas diskusie zazneli otázky dotýkajúce sa postoju p. Procházku k referendu na Kryme, rovnako či má Slovensko jednotný názor ku konfliktu u našich východných susedov. Taktiež zaznela otázka prečo Európska únia podporuje separatistov na Ukrajine alebo či nie je správanie Ruska prirodzeným dôsledkom vojsk NATO v krajinách Európskej únie.

Radoslav Procházka vyjadril názor na vývoj krízy – najpravdepodobnejšie riešenie konfliktu na Ukrajine by mohlo byť vytvorenie federácie: ,,Najpravdepodobnejšia podoba Ukrajiny je federalizácia.“

Autor: Katarína Žažová