Študoval na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, dnes tu pôsobí ako pedagóg a vedec. O chémií a jej výskume nám porozprával JÁN TITIŠ. V čom vidí potenciál svojho výskumu?